מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

סאטמר וסיגט – אוסף ספרי זכרון

פתיחה: $100
נמכר ב: $125
כולל עמלת קונה

אוסף ספרים המתעדים את קורות הערים סאטמר וסיגט, ואת תולדות רבניהם ואדמו"ריהם. סאטמר וארץ ישראל, תרס"ט-תשמ"ד.
• ספר זכרון לראשונים, תולדות רבני וגאוני העיר סיגט, מאת הרב יקותיאל יהודה גרינוולד. סאטמאר, דפוס זאב שווארץ ושותפו מאיר קלויזנער, תרס"ט [1909].
• ספר זכרון לראשונים, תולדות רבני וגאוני העיר סיגט, מאת הרב יקותיאל יהודה גרינוולד. ישראל, תשכ"ט [דפוס צילום של מהדורת סאטמר תרס"ט].
• זכור את סאטמאר, ספר הזכרון של יהודי סאטמאר, בעריכת רבי נפתלי שטרן. עם תמונות ואיורים רבים. בני ברק, תשמ"ד 1984. עברית והונגרית.


3 כרכים. גודל ומצב משתנים. כריכות מקוריות או חדשות. מצב כללי טוב.

ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר
ספרים שנדפסו במרמרוש-סיגט וסאטמר