מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד, כוונות על פי הקבלה לתקיעת שופר וסדר וידוי – איטליה, תק"ג

פתיחה: $1,000
הערכה: $1,500 - $1,800
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

כתב-יד, כוונות על פי הקבלה לתקיעת שופר וסדר וידוי. [איטליה], תק"ג [1743].
כתיבה איטלקית רהוטה. בראש כתב-היד שער עם עיטורים וסמלי מגן-דוד, ובו נכתב: "זה ספר של כוונות של תקיעת שופר שנעשה מיד הצעיר מצערי התלמידים עמוד ב' של בית המקדש [=בועז] ונשלם בחדש א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י שנת תק"ג לפ"ק כי"ר". השם בועז נכתב גם בתוך סמל מגן-דוד בראש העמוד: "שנת תק"ג לפ"ק בעז כהן[?]".
סדר הכוונות הוא מאת הרמ"ע מפאנו (ראו מאמרי הרמ"ע מפאנו, ב, ירושלים תשס"ג, עמ' רמ-רסה [מעין גנים מכת"י], בשינויי לשון וסדר). שמו של "הרמ"ע ז"ל" אף נזכר בשני מקומות (דפים יח/2; כ/1).
בדף כו/2: "סדר י' שירות של ליל ז' של פסח".
בדפים כז/2-כח/2: רשימת מזמורים לאמירה לאחר הוידוי, והוספה לנוסח הוידוי על פי הקבלה; "תפלה קצרה לומ' אחר העמידה" (מתחילה: "אל רחום וחנון... ואמץ לבבי כלב הארי..."); "תפלה מעולה חדשה וגם ישנה... וכל האומרה בכל יום בכוונה יקנה חיי עולם הבא..." (מתחילה: "רבון כל העולם קודם כל דברי שרי לי מרי...").
בדפים ל/1י-לד/1: "ספר מפרש חטאים" – העתקה של ספר מפרש חטאים, מאת רבי אברהם הורביץ אבי השל"ה (נדפס באיטליה מספר פעמים בשנות הת').
בדף הבטנה הקדמי חותמת (מאוחרת) של דוד למשפחת דה-בנדיטי מאסטי.


[1], יג, טו-כח, ל-לד דף (ועוד לה-מב, [1] דף ריקים). 12.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים (בהם כתמי דיו כהים במספר מקומות). בלאי. קרעים כתוצאה מחריכת דיו במספר מקומות, עם פגיעה קלה בטקסט. סימני עש. רישומים. מעטפת קרטון מקורית, פגומה.

יהדות איטליה – כתבי יד ודברי דפוס
יהדות איטליה – כתבי יד ודברי דפוס