מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

כתב-יד, סדר פזמונים כמנהג ק"ק רומא – רומא, תקפ"ה – שער מעוטר

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,000 - $2,500
נמכר ב: $3,750
כולל עמלת קונה

כתב-יד, פזמונים לשמחת תורה, נישואין ומילה. [רומא], תקפ"ה [1825].
פורמט כיס. כתיבה איטלקית, מרובעת ובינונית, מנוקדת ברובה (מלבד הכותרות וההוראות). שער מעוטר, בדיו ובצבע כתום.
כתב-היד מכיל פיוטים ופזמונים לשמחת תורה, נישואין וברית מילה, שחלקם נדפסו בסידורי איטליה. הפיוטים להקפות של שמחת תורה שבדפים [4-10], הם לפי מנהג רומי (ראו: הרב י"נ פאוונצ'ילו, מנהגים ושירים מיוחדים לקהילת רומי, ידע עם, יב, 31-32 [תשכ"ד], עמ' 35-40; מחזור מנהג איטלייאני, מהד' מ"ע הרטום, כרך שני, ירושלים תשס"ה, עמ' 914-925).
בתוך הפיוטים לברית מילה שולבו גם סדר הברכות והתפילות לברית מילה. בכתב-היד שלפנינו מספר פזמונים קצרים שלמיטב ידיעתנו לא נדפסו (מרבית הפיוטים מופיעים גם בכתב-יד מונסראט, ספריית המנזר Ms. Or. 61, מהמאה ה-18, וחלקם מופיעים שם בשינויי סדר ונוסח).
בדפים [21-23] ברכת "הנותן תשועה" לאפיפיור: "מי שברך לאדונינו הפיפיור [!] שנהגו לומר ג"כ במנחה של יום ראשון של שמיני עצרת".
בשער המעוטר נכתב: "סדר הפיזמונים שנוהגים לומר בשמחת תורה ובנשואין ובמילה, נכתב לתשוקת נפש ה"ה כ' מרדכי ר' פונטיקורבו יצ"ו בש' התקפ"ה ליצירה". על הכריכה, בחזית ובגב, הטבעה מוזהבת של האותיות: "A. R. P.", ככל הנראה ראשי תיבות שמו של אנג'לו [=מרדכי] ר' פונטיקורבו. יתכן שהאות R היא של השם רפאל. ידוע לנו על כתובה של החתן מרדכי רפאל פונטיקורבו, רומא תקצ"ג, שמונה שנים לאחר זמנו של כתב-היד שלפנינו (ראו: כתב-יד ניו יורק, ספריית בית המדרש ללימודי יהדות KET 29). משפחת פונטיקורבו הינה משפחה וותיקה ברומא (ראו לדוגמה: י' יואל, 'כתובות מאיטליה בגנזי בית הספרים', קרית ספר, כב, תש"ה-תש"ו, עמ' 266-304).


[81] דף. 9 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה. כתמים. קרעים כתוצאה מחריכת דיו בעיטור השער. רישום בדף האחרון. כריכה מקורית עם הטבעות מוזהבות.

יהדות איטליה – כתבי יד ודברי דפוס
יהדות איטליה – כתבי יד ודברי דפוס