מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

אוסף גדול של מכתבים בדברי תורה מהגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז בארה"ב

פתיחה: $1,000
הערכה: $2,500 - $5,000
נמכר ב: $3,750
כולל עמלת קונה

אוסף גדול של 18 מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת טלז. קליבלנד ושיקגו (ארה"ב), בין השנים תשי"ט-תשל"ז [1959-1976].
מכתבים ארוכים בדברי תורה שנשלחו אל רבי חיים דב שעוועל, עורך הקובץ התורני "הדרום". המכתבים כוללים: מאמרים קצרים ששלח להדפסה ב"הדרום", תיקונים והערות על ספרי הרמב"ן שערך הרב שעוועל, תיקונים והערות על מאמרים שונים שנדפסו ב"הדרום", ועוד. בחלק מהמכתבים מופיעות גם ברכות לשנה טובה וברכות למועדי השנה.
באחד המכתבים, מחודש אלול תש"כ, שנשלח מהעיר שיקגו, הוא מספר על פתיחת סניף ישיבת טלז בשיקגו. מעניין לציין את ענוותנותו של רבי מרדכי המשתקפת מן המילים הנחרצות שכותב בשולי המכתב הנ"ל: "יש לי צער גדול מזה שכתב לי במכתבו הראשון תואר 'שה"ת' [=שר התורה] ונא, נא ידידי שלא לנהוג עמי במדה זו לכתוב עלי דברים שאינם הולמים אותי. התוארים הנהוגים ג"כ אינם אמת אבל מכיון שכן מנהג העולם הרי הם דברים של מה בכך, אבל על יותר מזה אין לותר".
הגאון רבי מרדכי גיפטר (תרע"ו-תשס"א), מגדולי ראשי הישיבות וגדולי התורה בארה"ב. נולד בארה"ב ונסע ללמוד בישיבות ליטא. כבר מנעוריו התקרב ולמד תורה והנהגה מפי גאוני הדור, והחליף מכתבי שו"ת עם גדולי הרבנים בארה"ב ובליטא. הוא חזר לארה"ב ערב השואה, לאחר אירוסיו עם בתו של רבי זלמן בלוך מראשי ישיבת טלז בליטא, והנישואין נערכו בארה"ב בחורף ת"ש (1940). לאחר השואה קומם מחדש את תפארת ישיבת טלז בארה"ב (יחד עם דודיו רבי אליהו מאיר בלוך ורבי חיים מרדכי קאטץ, שהגיעו אז לארה"ב בגפם, בשליחות להצלת משפחותיהם ובני הישיבה, שנותרו בעמק-הבכא בעיר טלז). רבי מרדכי כיהן משנת תש"ג כר"מ בישיבת טלז בקליבלנד ובשיקגו, ולימים כיהן כראש הישיבה בקליבלנד. הנחיל מושגי גדלות בעיון התורה ובהנהגה תורנית נכונה [על מצבתו לא הניח לכתוב תארים מלבד: "פ"נ הרב מרדכי ב"ר ישראל זצ"ל גיפטר, לימד תורה והעמיד תלמידים בעלי מעלה ומדריגה בתורה וביראה"]. בשנת תשל"ו עלה לארץ ישראל והתגורר בקריית ישיבת טלז שהוקמה בהרי ירושלים (כיום: קרית טלז סטון; קרית יערים), אך בשנת תשל"ט, לאחר פטירתו של רבי ברוך סורוצקין ראש הישיבה בארה"ב, חזר לארה"ב לעמוד בראשות הישיבה בקליבלנד. סמכותו הוכרה בכל העולם התורני כאחד מגדולי הדור והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" בארה"ב.


18 מכתבים (21 דף; כ-36 עמ' כתובים), רובם על ניירות מכתבים רשמיים. גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.


מצורפים 8 דף נוספים: מכתב (באנגלית) מאת הרב ישראל פאלייעוו, מרבני פלטבוש, עם צילום מכתב מאביו רבי משה אהרן פאלייעוו, והעתק מודפס במכונת כתיבה, של מאמר להדפסה: "חילוף מכתבים – בענין ספק חדש ובענין יאוש ושנוי השם – בין הגאון הרב ר' משה אהרן פאלייעוו זצ"ל ותלמידו הגאון רב מרדכי גיפטער שליט"א".
חלק מתוכן המכתבים שלפנינו נדפס על ידי הרב שעוועל בקבצי "הדרום" ובספריו.

מכתבים
מכתבים