מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב ברכה והדרכה מהרבי מליובאוויטש – תשכ"ב – פעילות ציבורית בכפר חב"ד – "בסמיכות לימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שמסר נפשו הק' לנטוע מדות טובות בתוככי כל השייכים אליו והולכים בעקבותיו"

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ט' תמוז תשכ"ב [1962].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת תיקונים בכתב-ידו.


נשלח אל הרה"ח ברוך גופין (מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד. היה חבר ועד הכפר וכונה על ידי הרבי "שר השיכון של כפר חב"ד"), בסמיכות לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ימים בהם השתחרר חמיו של הרבי האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית בשנת תרפ"ז.

במכתבו מתייחס הרבי לפעילותו הציבורית של הרה"ח ר' ברוך גופין ולאופן בו עליו להשפיע לטובה על סביבתו. הרבי מדריכו לפעול: "בדרכי נועם ובדרכי שלום חסידותים... וביחוד שהימים ימי סגולה לכל זה, שהרי נמצאים אנו בסמיכות לימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל [האדמו"ר הריי"ץ], שמסר נפשו הק' לנטוע מדות טובות בתוככי כל השייכים אליו והולכים בעקבותיו". הרבי מסיים בתקווה: "ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל לב השומע ופועלים פעולות".
בשולי המכתב הוסיף הרבי הוראה בהנהגה למכותבו: "בודאי... יהיה מוגבל יותר בשתיית משקה וכו'".


המכתב שלפנינו לא נדפס ב"אגרות קודש" של הרבי מליובאוויטש.
אגרת דואר אוויר. 30.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים ובלאי. קרעים ונקבים קטנים בשוליים ובקווי הקפל (ללא פגיעה בטקסט).

חב"ד
חב"ד