מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש – תשכ"ח – אל הרב הראשי של בת-ים הרב פסח קוקיס – "פעולותיו בקודש... תעמוד לכת"ר להעלות בקודש מתוך בריאות הנכונה"

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,125
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ט"ז שבט תשכ"ח [1968].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת מילים בכתב-ידו.


נשלח אל הרה"ג פסח קוקיס בבת-ים. במכתב מברכו הרבי: "ופעולותיו בקודש, הפצת תוה"ק [תורתנו הקדושה] (הנגלה והחסידות) ומצותי' בק"ק דילי' – תעמוד לכת"ר להעלות בקודש מתוך בריאות הנכונה".
בסוף המכתב, לאחר "כבוד ובברכה", הוסיף הרבי בכתב-יד קדשו את המילים: "לבשו"ט [לבשורת טובות]".


הרה"ג פסח קוקיס (תרס"ג-תשמ"א), מראשוני תלמידי ישיבת חברון בחברון ורבה הראשי הראשון של העיר בת-ים במשך למעלה מארבעים שנה. פעל להקמת תלמודי תורה, ישיבות, בתי-כנסת ומקוואות בבת-ים. פרסם מאמרים בכתבי העת "הנאמן", "קול התורה" ו"שערי ציון"; ומחבר "ברכת פסח" על התלמוד ועל פרשיות התורה.


המכתב שלפנינו לא נדפס ב"אגרות קודש" של הרבי מליובאוויטש.
אגרת דואר אוויר. 30.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים ובלאי. נקבים זעירים בקווי הקפל.

חב"ד
חב"ד