מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב מהרבי מליובאוויטש – ברכה והדרכה עבור גר-צדק – חשון תשכ"א – עם חתימת יד קדשו באנגלית

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,188
כולל עמלת קונה

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ג' חשון תשכ"א [1960]. אנגלית.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו באנגלית.


נשלח אל הרה"ח אברהם גפני במלבורן, במענה להודעתו על אודות השלמת הליך גיורו ליהדות. בראשית מכתבו מצטט הרבי את דברי חז"ל "גר שנתגייר כקטן שנולד" (יבמות, צז, ב), ומברכו: "אני מקווה ומתפלל שיעלה בידך לשמור כל חייך על השמחה והתרוממות הרוח, ועל תחושת האחריות העמוקה ורגשות ראויים אחרים שביטאת, ושרגשות אלו יהיו הכוחות הדינמיים האמתיים בחיי היומיום שלך, בקיום התורה והמצוות במידה המלאה ביותר" (אנגלית).
בסוף המכתב מנחהו הרבי לשמור על קשריו עם ישיבת חב"ד במלבורן, שיהיו לו עתה לעזר, וכי הוא מצפה לשמוע ממנו בשורות טובות בכל האמור לעיל, וכן בנוגע לשידוך מתאים.


[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ בקירוב. נייר דק. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים.

חב"ד
חב"ד