מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $2,000     $3,600 11     $30,000     $34,000 21     $2,000     $4,400 31     $20,000     $20,000
2     $15,000     $55,000 12     $10,000     $22,000 22     $1,000     לא נמכר 32     $2,000     $3,600
3     $20,000     $20,000 13     $120,000     $190,000 23     $1,000     $4,000 33     $8,000     $8,000
4     $3,000     לא נמכר 14     $1,000     $9,000 24     $6,000     $13,000 34     $4,000     $4,600
5     $9,000     $9,000 15     $5,000     $5,500 25     $10,000     לא נמכר 35     $4,000     $4,800
6     $4,000     $4,200 16     $20,000     $20,000 26     $1,000     $3,800 36     $2,000     $3,800
7     $1,500     $2,200 17     $100,000     $100,000 27     $5,000     $7,000 37     $2,000     $3,200
8     $275,000     $320,000 18     $25,000     $30,000 28     $1,000     $3,800 38     $1,000     $1,300
9     $25,000     $36,000 19     $3,000     $28,000 29     $2,000     $4,400 39     $1,000     $3,400
10     $2,000     $22,000 20     $5,000     $8,000 30     $20,000     $26,000 40     $10,000     $14,000