מגילת אסתר ודף ברכות עם איורים – הסופר יחיאל מנחם אורבינו ממנטובה – גאזולו, איטליה, תקל"ו

פתיחה: $20,000
הערכה: $25,000 - $30,000
נמכר ב: $25,000
כולל עמלת קונה
מגילת אסתר כתובה על גבי קלף ודף קלף עם ברכות המגילה, כתובים ומאוירים בידי הסופר יחיאל מנחם ב"ר אברהם אורבינו ממנטובה. גאזולו (Gazzuolo, הנמצאת במרחק של 20 ק"מ ממנטובה), אדר תקל"ו [1776].
מגילת "המלך" (מרבית העמודות פותחות בתיבה "המלך"), עם עיטורי כתרים נאים מעל תיבות "המלך".
בשובל שלפני העמודה הראשונה מופיע איור גדול המתאר סצנות אחדות מעלילת המגילה, על רקע נוף עירוני אירופאי בו נראים בין היתר מגדלים, צריחים ומזרקה. לצד האיורים מופיעים הפסוקים הרלוונטיים "ויקבצו את כל נערה בתולה... אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגא", "ויתלו את המן" ו"ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". בתחתית האיור, בשולי הקלף, חתם הסופר "על ידי העוסק במלאכת הקודש בגאזולו הצעיר הסופר יחיאל מנחם במוהר"ר אברהם אורבינו זלה"ה, יום ה' תשעה ימים לחדש אדר שנת התקל"ו לפ"ג".
כפי הנראה, בשעה שכתב ואייר את המגילה שלפנינו, היתה מונחת לפני אורבינו מגילת אסתר שנדפסה בונציה בשנת 1746, עם מסגרות מפוארות – פיתוחי נחושת מפורטים – מעשה ידי הסופר והאומן האיטלקי פרנצ'סקו גריסליני (Griselini), והאיור שבשובל מבוסס על איורו של גריסליני. בדומה לכך, גם באיור המתאר את העיר ירושלים המופיע בתחתית דף הברכות, התבסס אורבינו, כפי הנראה, על איור דומה אשר נדפס בהגדת אמשטרדם תנ"ה (1695).
ידועים שלושה כתבי-יד של הסופר ר' יחיאל מנחם ב"ר אברהם אורבינו, אשר היה סופר וחזן בית הכנסת האשכנזי במנטובה בשנות הת"ק: שניים של "מנהגים של כל השנה" של בית הכנסת האשכנזי הגדול במנטובה (בו התפללו בין היתר כמה מרבני מנטובה, בהם רבי יהודה בריאל, רבי יעקב סאראוול, רבי עזריאל יצחק הלוי ורבי שמואל חיים סיניגאליה) – השמורים באוספי מאיר בניהו ובאוסף בית המדרש לרבנים בניו-יורק, וכן כתב-יד "סדר ההושענות" של קהל האשכנזים במנטובה – השמור באוסף ביל גרוס.
למידע נוסף אודות הסופר ר' יחיאל מנחם ב"ר אברהם אורבינו ראה במאמרו של הרב זאב יצחק הלוי דינר, "סדר מנהגי כל השנה בק"ק אשכנזים במנטובה שבאיטליה" (בתוך "מן הגנזים" בעריכת הרב שלום הלל, ספר שישי, עמ' קו-קט).
דף הברכות: 21X24 ס"מ בקירוב. השוליים הימניים גזורים באופן לא אחיד. כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים. גובה הקלף במגילה: 24 ס"מ. קרעים בתחילת היריעה הראשונה. כתמים. נתונים בנרתיק עץ קשיח עם חיפוי קטיפה בחלקו הפנימי.
קטגוריה
כתבי יד על קלף – כתבי יד מאויירים, מגילות ודפים בודדים