מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $250     $280 11     $120     לא נמכר 21     $100     לא נמכר 31     $150     $150
2     $100     לא נמכר 12     $120     $150 22     $180     $550 32     $220     $220
3     $120     $120 13     $150     $150 23     $200     לא נמכר 33     $180     $180
4     $300     לא נמכר 14     $300     לא נמכר 24     $150     לא נמכר 34     $150     $150
5     $150     לא נמכר 15     $300     $400 25     $100     לא נמכר 35     $150     לא נמכר
6     $250     $250 16     $600     לא נמכר 26     $100     לא נמכר 36     $100     $100
7     $250     $340 17     $600     לא נמכר 27     $100     לא נמכר 37     $300     $480
8     $150     $150 18     $300     לא נמכר 28     $300     לא נמכר 38     $120     לא נמכר
9     $150     $300 19     $350     לא נמכר 29     $150     $160 39     $400     $750
10     $100     $320 20     $200     $240 30     $120     לא נמכר 40     $250     לא נמכר