מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

ציור עקידת יצחק – ירושלים, שנות התר"ס

פתיחה: $120
לא נמכר
ציור עקידת יצחק. עבודת ליטוגרפיה צבעונית. ירושלים, [תר"ס בערך, 1900 בקירוב], בסגנון משה מזרחי.
דמויות אברהם, יצחק, ישמעאל, אליעזר והחמור. יצחק עקוד על גבי המזבח ואברהם עם המאכלת בידו מקשיב לדברי המלאך, כשברקע איל אחוז בסבך העצים.
בשולי הדף, בכת"י ספרדי, מכתב שנה טובה מעה"ק ירושלים להגביר דוד עזרא [מבומביי], מאת ר' שמואל מנחם מענדיל והינדא אגסי [אבות משפחת אגסי בירושלים].
דף 23.5X33 ס"מ. מצב טוב מאד, סימני קיפול.
מהעבודות הצבעוניות הראשונות של דפוס מונזון בירושלים.
דפים בודדים
דפים בודדים