מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

שמירה לילד וליולדת – דפוס צוקרמן – ירושלים

פתיחה: $100
לא נמכר
שמירה לילד וליולדת, עם לחש לעין הרע מרבינו החיד"א. ירושלים, [לאחר תרנ"ט 1899], דפוס צוקערמאן.
במרכז הדף ציור כף יד ותחתיה עיגול עם ציור עין, צירופי אותיות ושמות, במסגרת מרובעת.
דף 28 ס"מ. מצב טוב. ניכרים שרידי קרעים (עברו שיקום מקצועי).
דפים בודדים
דפים בודדים