מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

פריט 1

קמיע ושמירה לשריפה וליולדת – ירושלים, תרל"ד

פתיחה: $250
נמכר ב: $350
כולל עמלת קונה
מודעה לתליה על קיר - קמיע ושמירה לשריפה וליולדת ומכל דבר רע, מאת רבי יוסף אליגולא. דפוס ישראל דוב פרומקין (מו"ל עתון "החבצלת"), ירושלים, [תרל"ד 1874].
"אל נא אחי תחשובו עלי שאני כותב קמיעות חלילה כדי להרויח המעות...", כולל הסכמה מעניינת מהראשון-לציון רבי אברהם אשכנזי. נדפס בדיו שחורה על גליון נייר גדול במיוחד.
קמיע זה נדפס במספר גרסאות, לפנינו גליון עם ההסכמה בראשו (וללא חלק מהציורים).
68X49 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמים. קרעים קלים בשוליים ובקפלים. נתון במסגרת נאה.
ש' הלוי 224.
דפים בודדים
דפים בודדים