מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

גלויה "משלוח מנות לפורים" – מיקרוגרפיה מעוטרת , תרצ"ז

פתיחה: $120
נמכר ב: $188
כולל עמלת קונה
"משלוח מנות לכבוד דוד [ו]פרחה ששון לכבוד פורים". גלויה בעבודת-יד, מיקרוגרפיה ועיטורים.
נשלחה מברזין, פולין, אל גב' פרחה ששון בלונדון.
טקסטים ממגילת אסתר ו"משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים הגונים" משולבים בתוך האותיות, לצד אותיות הבנויות מנקודות וקוים.
15X10.5 ס"מ. נייר יבש ועדין. מצב טוב, קרע קל בשוליים.
דפים בודדים
דפים בודדים