כתב-יד - הלכות שחיטה וטריפות, ופסוקים לספירת העומר - איטליה, המאה ה-16

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $1,750
כולל עמלת קונה
כתב-יד, הלכות שחיטה וטריפות, עם שאלות ותשובות בהלכות אלה, ופסוקים לספירת העומר. [איטליה, ראשית שנות הש' - המחצית השניה של המאה ה-16 בקירוב].
כתיבה איטלקית רהוטה, על נייר עבה ואיכותי (סימן מים באחד הדפים מתאים לנייר שיוצר בגרמניה במחצית המאה ה-16).
בראש כתב-היד חיבור בהלכות שחיטה ובהלכות טריפות, בקיצור, ממחבר לא ידוע. אחריו שאלות ותשובות קצרות לבחינת בקיאות בהלכות הנ"ל.
החל מדף [26ב] ליקוט מיוחד של פסוקים הרומזים למספרים מא' ועד מ"ט לימי ספירת העומר, לפי מנהג ידוע לציין את מספר היום בספירה באמצעות פסוק [מנהג זה מובא בספר 'מועד דוד', לרבי דוד מילדולה, אמשטרדם ת"ק, המספר כי "נהגו הסופרים כשכותבים איזו אגרת שלומים לאיזה מאוהביהם ומקרוביהם בזמן ספירת העומר, שבמקום רשימת אותו היום... לכתוב פסוק אחד של תורה או של כתובים הרומז מספר של אותו יום מספירת העומר...". מכתב-היד שלפנינו עולה כי מנהג זה נהג כבר בימים קדומים]. ברוב המספרים אוסף גדול ומגוון של פסוקים. לצד הפסוקים מופיע ציון המקור לכל פסוק.
כריכת הקלף של כתב-היד הוכנה מקטע של כתב-יד עתיק בלטינית.
46 דף. 13.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, עקבות רטיבות. דהיית דיו במספר מקומות. פגעי עש בחלק מהדפים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. כריכת קלף מקורית, פגומה.