מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

מטבע שהתברך מאת האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם– חנוכה תש"ס (השנה האחרונה לימי חייו)

פתיחה: $100
נמכר ב: $125
כולל עמלת קונה

"געבענטשטע מטבע" - מטבע של 25 סנט (רבע-דולר, קוורטר) שהתברך על ידי האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב (השני). [נר חמישי, כ"ט כסלו תש"ס 1999].
המטבע נתון בשקיק ניילון; בחזית השקיק מדבקה עם סמל מוסדות חסידות באבוב ("בני ציון באבוב יגילו במלכם"), והכתובות: "מטבע מאת הוד כבוד קדושת מרן אדמו"ר שליט"א ה"י" / בס"ד כי גדל מעל השמים חסד"ך לפ"ק / "ה' חנוכה כ"ט כסלו כי עמך מקור 'חיים באורך נראה אור' לפ"ק" /"לפרט גדול" [נר חמישי, כ"ט כסלו תש"ס]. מצורפת מעטפה, עם כיתוב בעט: "געבענטשטע מטבע מאת האדמו"ר מבאבוב שליט"א".
מצורף אישור חתום בידי הרה"ח ר' לייב פרידמן: "מטבע רבע דולר (יוצר בשנת 1997) שנתברך על ידי האדמו"ר מבאבוב הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם (השלישי לשושלת אדמו"רי באבוב). המטבע התקבל על ידי מאת הרה"ח ר' יוסף שמואל לאנדוי".


האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם (השני) בעל "דברי שלמה" (תרס"ח-תש"ס 1907-2000), מגדולי האדמו"רים בדור האחרון. בנו של האדמו"ר רבי בן ציון הלברשטאם בעל ה"קדושת ציון" (בנו של האדמו"ר הראשון מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם, נכד ה"דברי חיים" מצאנז). בשנת תרצ"א עבר אביו הקדוש מבאבוב לטשיבין, ומינה אותו ל"רב הצעיר" על מקומו בעיר באבוב. רבי שלמה סייע לאביו בניהול רשת הישיבות הגדולה "עץ חיים – באבוב" על עשרות סניפיה בגליציה. לאחר השואה הגיע לארה"ב וקומם מחדש את עטרת תפארת חסידות באבוב. הנהיג את חסידיו במשך למעלה מחמישים שנה. הקים קהילות, ישיבות ומוסדות חינוך בארה"ב וברחבי העולם (בארץ ישראל, בלגיה ואנגליה). חסידות באבוב כיום היא אחת מהקהילות החסידיות הגדולות בעולם, ומונה עשרות-אלפי משפחות. מספריו: "כרם שלמה", "נועם שלמה", "דברי שלמה", "חכמת שלמה", ועוד.


מקבל המטבע, הנגיד החסיד הרב יוסף שמואל ב"ר מתתיהו לאנדוי (נפטר תשע"ד), מזקני וחשובי חסידי באבוב, ומעמודי התווך של החסידות בארה"ב ובארץ ישראל במשך למעלה מששים שנה. עמד לצד האדמו"רים הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב ובנו ממלא-מקומו הרה"ק נפתלי צבי הלברשטאם (תרצ"א-תשס"ה), בייסודם וביסוסם של מוסדות התורה והחינוך של חסידות באבוב בארה"ב לאחר השואה. בנה מהונו את בנין תלמוד תורה "חכמת שלמה חסידי" בירושלים. את קורותיו העלה בספרו "זקניך יאמרו לך".


מצב טוב.

באבוב
באבוב