מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

פנקסי "הזכרות" ו"כספי מעמדות" – חסידי האדמו"ר רבי אהר'לע ראטה בעל "שומר אמונים" – ירושלים, תרצ"ז-תש"ו

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

צרור פנקסים ודפים, עם רשימות כספי ה"מעמדות" שנתנו החסידים לרבם האדמו"ר רבי אהרן ראטה בעל ה"שומר אמונים"; כולל שני פנקסים של "פתקאות הזכרה" לטובה לקראת הימים הנוראים. ירושלים, תרצ"ז-תש"ו [1937-1946].
רשימות שמות נותני ה"מעמדות" והסכומים, ודו"ח חשבונות של ההוצאות וההכנסות. בפנקס ה"מעמדות" משנת תרצ"ט, נרשמו סכומי הנדבות שנתנו החסידים עבור הוצאות עליית רבם מהעיר סאטמר לארץ ישראל.
שני פנקסי הזכרות לקראת הימים הנוראים מהשנים תש"ו ותש"ז. בשערי הפנקסים נכתב: "ערב ראש השנה... פתקאות הזכרה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א בימים הנוראים מכל התלמידים והידידים"; בהמשך השערים מופיעים ההוראות לחסידים רושמי הפתקאות: "וכל אחד ירשום כאן את שמו ושם כל בני ביתו שיחיו – וככה רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א – ויה"ר שנכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ונעימים בספרן של צדיקים, ונזכה לביאת גואל צדק בב"א".
בפנקסים אלו מוזכרים שמות בני ה"חבורה" המצומצמת של מתפללי בית המדרש של חסידי האדמו"ר ובני משפחותיהם, עם בקשות מיוחדות לתפילה. בין השמות, מופיעים כמה מגדולי ירושלים מחסידי וממקורבי האדמו"ר, ובהם: רבי אהרן כהן מראשי ישיבת חברון, רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן, רבי דוב סוקולובסקי, רבי משה מרדכי חנון ואביו רבי מנחם נחום יצחק אייזיק חנון, ועוד.


האדמו"ר הקדוש רבי אהרן (ר' אהר'לע) ראטה - בעל "שומר אמונים" (תרנ"ה-תש"ז), למד בבחרותו בישיבת רבי ישעיה זילברשטיין בווייטצן, והתקרב לחסידות אצל רבותיו האדמו"ר רבי צבי אלימלך מבלוז'וב והאדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלז. עובד ה' מנעוריו במסירות נפש. לאחר נישואיו התיישב בעיירה סאטמר, וקיבץ סביבו חבורת אברכים ובחורים צעירים – חבורת "יראי ה'", והנחה אותם בעבודת הבורא בדרכי החסידות, במסירות נפש. בהמשך עבר לעיר בודפשט, ואף שם ייסד חבורת עובדי השם. בשנת תרפ"ה עלה לירושלים והקים גם בה חבורת חסידים ותלמידים לעבודת ה' באמונה ויראה. בשנת תרפ"ט חזר אל חבורת חסידיו בסאטמר, ובשנת תרצ"ו עבר לבערגסאס, שם ייסד את חבורתו מחדש, וקרא שמה "שומר אמונים". בכל אותה התקופה המשיך לעמוד בקשר מכתבים עם עדת חסידיו מארץ הקודש, לחזקם ולהדריכם בענייני בטחון והשגחה פרטית. בשנת תרצ"ט עלה בשנית לירושלים, הקים בה את בית מדרשו "שומרי אמונים" והמשיך להנהיג את עדת חסידיו.
הפנקסים שלפנינו מהווים תיעוד אותנטי מוקדם לחבורת החסידים הקטנה של האדמו"ר הקדוש, שבאותן שנים מנתה רק עשרות בודדות של חסידים ומקורבים, ואילו כיום מונים תלמידיו ותלמידי-תלמידיו אלפי משפחות רבות הממשיכות את דרכו, בקהילות הקודש החסידיות: "תולדות אהרן", "שומרי אמונים", "תולדות אברהם יצחק", "מבקשי אמונה" ועוד. עד היום מכונים בני חסידויות אלו בכינוי "ר' אהרל'ך", על שם רבם הראשון "ר' אהרל'ע", שמכוחו הגדול בוערת אש החסידות והיראה בהם עד ימינו אלה.
ספריו הרבים יצאו במהדורות רבות, והם מספרי היסוד של ההולכים בדרכי החסידות והיראה: "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד.


7 מחברות ופנקסים + דפים בודדים, המונים יחד למעלה מ-100 דף. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
הרשומות שלפנינו הגיעו מעזבונו של חסידו הנאמן "גובה המעמדות", רבי אברהם מרדכי יוזביץ מ"בתי אונגארין" בירושלים; חותמותיו מופיעות בחלק מהפנקסים, ובין הניירות נמצא נייר מכתבים רשמי שלו, עם הכותרת: "אברהם מרדכי יוזעביץ - עושה בתים לתפילין מעור שור..." [יצרן-מומחה של בתים לתפילין מעור בהמה גסה].

האדמו"ר בעל "שומר אמונים" - רבי אהר'לע ראטה מסאטמר וירושלים
האדמו"ר בעל "שומר אמונים" - רבי אהר'לע ראטה מסאטמר וירושלים