מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר התרומה – ונציה, רפ"ג – מהדורה ראשונה – דפוס דניאל בומברג

פתיחה: $3,500
הערכה: $4,000 - $5,000
לא נמכר

ספר התרומה, פסקי הלכות במגוון נושאים, מאת רבי ברוך בן רבי יצחק מצרפת. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רפ"ג [1523]. מהדורה ראשונה.
ספר התרומה הוא מספרי הפסיקה החשובים שנכתבו בתקופת בעלי התוספות. הוא כולל הלכות במגוון נושאים: שחיטה, טרפות, איסור והיתר, חלה, נדה, גיטין, חליצה, עבודה זרה, יין נסך, ספר תורה, תפילין, ארץ ישראל ושבת.
המחבר, רבי ברוך בן רבי יצחק, מבעלי התוספות בצרפת (מכונה "בעל התרומה" על שם ספרו, ולעתים מכונה בטעות רבי ברוך מוורמייזא או מגרמיזא), תלמידו המובהק של רבי יצחק בן רבי שמואל (ר"י הזקן). סמוך לפטירתו עלה לארץ ישראל ובה נפטר. אפשר שבהתאם למנהג העלייה לארץ ישראל, שרווח בימיו, הקדיש בספרו, לאחר הלכות תפילין, פרק מיוחד ל"הלכות ארץ ישראל".
בראש הספר מפתח נרחב הכולל את תמצית ההלכות על פי סדר הפרקים.
רישומי בעלות בדף השער: "קניתי הספר הזה מהוני לכבוד קוני הק' מנשה במהר"ר איצק נ"י מליסא"; "תרמותי[?] קודש היא להרבני הקצין מו"ה מנשה בראשטיין[?] מליסא דברי מתגורר בביתו יוסף איש כהן האפרתי"; "עילאי עבר תתאי גבר הק' יהונתן בהר"ר יוסף סג"ל"; "שייך לי לשמי ה"ק יהונתן ברי"ס ז"ל".
מספר רישומים בכתיבה ספרדית בדפי הספר: "היום ג' א"ך לח' אייר... שנת התע"ג נפטר לבית עולמו החכם השלם כמהר"ר יעקב אריה זל"ה..."; "היום יום שבת קודש... תשרי שנת התס"ו בסמן טוב ומזל טוב נולד בני יעקב ה"י...".


[139] דף. ללא דף חלק בסוף הספר. 26 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הדפים. דף שער ודפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני, מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות, עם סימני פטריה. קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בדף השער ובדף השני, וקרעים חסרים במספר דפים נוספים (כולל שלושת הדפים האחרונים), ללא פגיעות בטקסט, משוקמים בהשלמות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.


הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 81.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'