מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

שו"ת הרשב"א (המיוחסות לרמב"ן) – ונציה, רע"ט – מהדורה ראשונה – דפוס דניאל בומברג

פתיחה: $2,500
הערכה: $3,000 - $4,000
נמכר ב: $3,500
כולל עמלת קונה

תשובות שאילות לרבינו משה בר נחמן. ונציה, [דפוס דניאל בומברג, רע"ט 1519]. מהדורה ראשונה.
אסופת שאלות ותשובות מאת רבינו שלמה בן אדרת (רשב"א), שיוחסו בטעות לרמב"ן. בהקדמה כותב המגיה: "יען לא תהיה האמת נעדרת... אודיע... התשובות הלזו אשר נתייחסו ביחס... רבינו משה בר נחמן זצ"ל. אכן יש ויש ביניהם אשר זרים עברו בתוכו כרשב"א וסיעתו וכהנה בהרבה מקומות מאלו הגאונים אשר שתו מימיו...".
ייחוס הספר לרמב"ן נעשה בעקבות סימן רפד, בו מפורש שהיא תשובת הרמב"ן לרבינו יונה, אך למעשה רק תשובה זו היא מאת הרמב"ן ושאר הספר מהרשב"א (ראו דבריו של רבי יוסף קארו בהקדמה לספרו "בית יוסף", המתייחס למהדורת הדפוס שלפנינו: "בא לידי קצת תשובות הרשב"א כתובות בעט ברזל ועופרת בדפוס, וכתוב בתחלתן שהם תשובות הרמב"ן").
חתימות בדף השער בכתיבה איטלקית: "הגיע לחלקי יוחנן יצ"ו בכמ"ר יצחק זלה"ה מפאנו... שס"ג לי"א" (מחוקה בחלקה); "של[י] אני משה בכ"מ דוד פאנו יצ"ו".
חתימות נוספות בדף השער ובדף שאחריו: "אברהם אבוקארא יצ"ו" – כפי הנראה אלו חתימות רבי אברהם אבוקארא (נפטר תר"מ), מחכמי תוניסיה, דיין ומקובל, מחבר "בן אברהם" (ליוורנו, תרמ"ב).
מעבר לשער רישום בכתב-יד על הטעות בייחוס הספר לרמב"ן.


[94] דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. הדבקות נייר בשולי מספר דפים. אחד הקונטרסים רופף. כריכת עור חדשה.


הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 10.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'