מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר שאלות ותשובות מהרי"ק – מהדורה ראשונה – ונציה, רע"ט – דפוס דניאל בומברג

פתיחה: $2,500
הערכה: $4,000 - $5,000
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה

ספר שאלות ותשובות מהרי"ק, מאת רבי יוסף קולון. ונציה, דפוס דניאל בומברג, רע"ט [1519]. מהדורה ראשונה.
קולופון בעמוד האחרון: "והיתה השלמת הספר יום ד' כב אדר רע"ט על ידי האחים מזרע ישראל בני ברוך אדי"ל קינ"ד במצות ובבי'[ת] אדונינו דניאל בומבירגא מאנווירשה".
רבי יוסף קולון – מהרי"ק (ק"פ בערך-ר"מ), גדול רבני איטליה במאה ה-15 ומגדולי הפוסקים שבכל הדורות. נולד בצרפת לאביו רבי שלמה, שנקרא בפיו "מופת הדור", וייחוסו מגיע לרש"י. מצעירותו נדד בכמה מקהילות איטליה, התחיל את דרכו כמלמד דרדקי, אך כבר אז החל להשיב לשאלות בהלכה. ראשית רבנותו הייתה בקהילות פיימונטי, שם אף יסד ישיבה. לאחר שעבר במספר קהילות נוספות, הגיע בסביבות שנת ר"ל למנטובה. מגדולי תלמידיו היו רבי עובדיה מברטנורא, רבי אליהו דילמדיגו, רבי ישראל אשכנזי, רבי עזריאל דאיינה ועוד. ספרייתו של מהרי"ק הייתה גדולה ביותר, הוא החזיק בידו קבצי תוספות וספרי ראשונים שאינם ידועים, וככלל הוא מזכיר ספרים רבים וגרסאות שונות יותר מכל פוסק אחר.
תשובות מהרי"ק יצאו לאור לראשונה לאחר פטירתו על ידי תלמידו רבי חייא מאיר ב"ר דוד. בראש הספר הציב המו"ל "שורשים", המהווים כעין תמצית של הדברים העיקריים מכל תשובה, וכפי שכותב בהקדמתו: "יען כי אלו תשובות שאלות ארוכי' מארץ מדה... ובכל תשובה ותשובה על הרוב נכלל בהם עניינים מועלים זולת המכוון מאותה התשובה, לכן עוררתי רעיוני... ועשיתי מכל תשובה שורש אחד אשר עיקר תוכן התשובה בנויה עליו, וסעיפים המסתעפים ממנה ודינים אחרים אשר לא מעניין השאלה העליתי על ספר בתכלית הקצור...". ברבות הזמן החלו לקרוא לסימני התשובות בספר "שורשים". לאחר מהדורה זו ראו התשובות אור במהדורות נוספות, בהן באו שינויים מסוימים. המו"ל רבי חייא מאיר כותב כי ידוע על תשובות נוספות של מהרי"ק, אך למרות המאמצים לא עלה בידו להשיגן. רק בדור האחרון נדפס שו"ת מהרי"ק בתוספת כמה עשרות תשובות מכתב-יד. הספר הפך מיד עם צאתו לספר יסוד בהלכה, ולאחר כמה שנים, כאשר חיבר רבי יוסף קארו את ה"שולחן ערוך", והתבסס עליו במקומות רבים, הפך הספר לאחד מאדני הפסיקה שכל עם ישראל נשען עליהם (ראו: ר"י בוקסבוים, 'תולדות רבינו יוסף קולון ושיטתו', מבוא לשו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים, מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ט, עמ' יט-מט).
רישום בעלות בדף השער: "...אשר קניתי קנין כספי לעבודת קוני יצחק בן יוסף". הגהות (חלקן קצוצות), ממספר כותבים, בדף השער ובדפים נוספים.


[10], רלג דף. 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי מספר דפים, ללא פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. רישומים בכתב-יד בדף השער. כריכת עור חדשה.


הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 16.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'