מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

חיבור אנטי-יהודי מאת ההבראיסט פייטרו גאלאטינו – נדפס בדפוסו של גרשם שונצינו בנסיון לזכות לתמיכה בהדפסת התלמוד – אורטונה (איטליה), רע"ח – עותק נאה בכריכת קלף עתיקה

פתיחה: $2,500
הערכה: $4,000 - $6,000
נמכר ב: $4,750
כולל עמלת קונה

Opus toti christiane reipublice maxime utile, de arcanis catholice ueritatis, contra obstinatissimam iudeoru[m] nostre tempestatis p[er]fidiam: ex Talmud, aliisq[ue] hebraicis libris nuper excerptum [חיבור רב תועלת עבור הקהילה הנוצרית, אודות רזי האמונה הקתולית שנמצאו לאחרונה בתלמוד ובספרים עבריים אחרים, בניגוד לחולשתם קשת-הלב של היהודים בתקופתנו...], מאת פייטרו גאלאטינו. אורטונה (איטליה), דפוס גרשם שונצינו, [רע"ח] 1518. לטינית ומעט עברית.
בין השנים 1507-1509 פרסם יהודי מומר בשם יוהאנס פפרקורן סדרת עלונים אנטי-יהודיים חריפים, שיצאו במתקפה חסרת תקדים על הספרים היהודיים. העלונים ביקשו לזהות את ספרי היהודים, ובעיקר התלמוד, בתור "שורש כל רע", וקראו להפקיעם ולהחרימם לאלתר. בעקבות זאת, פרסם קיסר האימפריה הרומית הקדושה מקסימיליאן הראשון צו הקורא להחרמת ספרי היהודים, ופפרקורן עצמו עמד בראש מבצע החרמה בעיר פרנקפורט. ההחרמה עוררה את מחאתם של מספר מלומדים גרמנים, שניסו להגן על ספרי היהודים בטענה שמוצפנות בהם אמיתות נוצריות. בעקבות מחאת המלומדים, הופסקה לבסוף החרמת הספרים.
לפנינו דוגמא יוצאת דופן לספר אנטי-יהודי שנדפס בידי אחד מגדולי המדפיסים היהודיים באיטליה, גרשם שונצינו. הספר, חיבורו של ההבראיסט והמלומד הפרנציסקני פייטרו גאלאטינו (Pietro Colonna Galatino), מבקש לזהות אמיתות נוצריות בספרות היהודית. על אף שמדובר בחיבור אנטי-יהודי, הדפסת הספר היתה מהלך מתוכנן מצד שונצינו, שניסה בכך לזכות לתמיכה בהדפסת התלמוד מצד הזרמים הליברליים יותר בקרב הכנסייה הקתולית, שגם גאלאטינו נמנה עליהם (ראו:
Angelo Piattelli, New Documents Concerning Bomberg's Printing of the Talmud, in: Mehevah le-Menahem: Studies in Honor of Menahem Hayyim Schmelzer, Jerusalem, The Schocken Institute for Jewish Research, 2019. pp. 171*-199*).
בספר משולבים פסוקים רבים מן המקורות העבריים, ובתחילת כל פרק נדפסה מסגרת מאוירת בתחריט עץ, ששימשה בספרים העבריים שהדפיס גרשם שונצינו (כדוגמת ספר כל בו, רימיני רפ"ה-רפ"ו).
גרשם שונצינו, מגדולי המדפיסים העבריים, נדד עם כלי דפוסו בערים שונות באיטליה והדפיס שלושה ספרים באורטונה, מתוכם ספר אחד בעברית. הספר שלפנינו הוא הספר הראשון שהדפיס בעיר זו.


עותק נאה. CCCXI, י [1] דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בדף השער ובמספר דפים נוספים, עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. קרעים בדף השער, עם פגיעות במסגרת השער, וקרע חסר קטן עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. כריכת קלף עתיקה. פגמים בכריכה.

קטגוריה
דפוסי ערש ודפוסים עתיקים - שנות הר' והש'