מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב הגאון רבי אברהם יצחק בלוך - טלז, ניסן תרצ"ח - ברכות לחג הפסח וברכות הצלחה

פתיחה: $300
לא נמכר
מכתב בחתימת ידו של הגאון רבי אברהם יצחק בלוך, אב"ד וראש ישיבת טלז. טלז, ניסן תרצ"ח [1938].
המכתב נשלח לידיד הישיבה באמשטרדם, ובו אישור על קבלת כספי תרומה שנאספו על ידו עבור הישיבה, עם דברי תורה וברכה. מודפס במכונת כתיבה, וחתום בחתימת ידו. ראש הישיבה מברך את "הנודבים והנותנים היקרים" ומברך את הנמען עצמו: "...ויתברך מע"כ ידידנו עבור ההתעניינות הטובה לעזרת המוסד הקדוש, והי'[ה] ד' עמו, יעלה ויצליח בכל אשר יפנה...". בחתימת המכתב ברכות לחג הפסח: "...ידידו מברכו בחג כשר ושמח וכטו"ס [וכל טוב סלה]. מיחל ומצפה לישועה ולגאולת עולמים - אברהם יצחק בלאך".
הגאון רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד (תר"נ-תש"א), אב"ד העיר טלז וראש הישיבה בטלז. דור שלישי לראשי הישיבה בטלז, בנו השני של בעל ה"שיעורי דעת" רבי יוסף ליב (מוהרי"ל) בלוך, ונכדו של רבי אליעזר גורדון מייסד הישיבה. כבר בצעירותו נודע לגאון מופלג בכשרונותיו ובעמקותו ה"טלזאית". בשנת תר"פ, בהיותו בן שלושים בלבד (ועוד בחיי אביו), מונה לתפקיד ר"מ ראשי, ולאחר פטירת אביו בחשון תר"צ (1929), מונה לראש הישיבה ועלה למלא את מקומו גם ברבנות העיר. עם הכיבוש הנאצי של ליטא בשלהי סיון תש"א (קיץ 1941), הוצא להורג יחד עם מאות תלמידי הישיבה ורבניה, וכן מרבית בני משפחתו וקהילתו. הם נרצחו באכזריות ע"י הגרמנים בכפר ראיין שעל-יד טלז. מחידושיו יצא לאור ספר "חידושי רבנו הגרא"י מטלז". בהקדמת הספר הוא מתואר כ"אחד ממרביצי התורה שזכה לשם גדול בדורו בשעוריו הנפלאים בהבנת ועמקות התורה". מצאצאיו נותרו שלוש בנות בלבד, שהצליחו להימלט מן התופת. אחת מהן היא הרבנית רחל סורוצקין, אשת הגאון רבי ברוך סורוצקין שלימים נתמנה לעמוד בראשות ישיבת טלז בקליבלנד-אוהיו, ארה"ב.
[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 26 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.
קטגוריה
מכתבים