מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב הגאון רבי אהרן קוטלר - קלצק, אלול תרפ"ט - ברכות לשנה טובה

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה
מכתב ארוך (2 עמ') מהנהלת ישיבת קלצק, בחתימת ראש הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר. קלצק, אלול "יתעטר" [תרפ"ט 1929].
כתיבת ידי סופר, עם חתימת ידו של רבי אהרן קוטלר. לאחר החתימה תוספת בכתיבה נוספת. נשלח לגבאי הישיבה בהולנד, ר' משה יהודה פקטר מאמשטרדם. המכתב פותח בברכות שנה טובה והצלחה רבה: " יתברך... יחד עם משפחתו הכבודה... בשנה טובה ומאושרת, ויזכה להכתב בספרים של צדיקים לאלתר לחיים טובים ולשלום, ושמש ההצלחה תאיר לו תמיד, ויזכה גם להבא לעבוד את ד' ולהחזיק בתורתו ונושאי דגלה בלב שמח וטוב, ולהיות לו חלק חשוב בהרמת קרן התורה...".
בהמשך המכתב נכתבו פרטים על המגביות בהולנד להחזקת הישיבה, וכן דברי עידוד וברכה לשנה טובה בזכות פעולותיו למען הישיבה: " ...והלא איתא בגמ' ש'לעולם יראה אדם את עצמו כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי', וודאי יבא כמ"ע [כבוד מעלתו] הרם לסיים את 'חשבונו' ('בילאנס') של השנה החולפת [המאזן השנתי] עם עוד מפעל כביר וטוב להחזקת תוה"ק, להחזקת אחד ממבצרי האומה שלנו עם מאות תלמידיו... שיש בזה כדי להכריע מאזני צדק לכף זכות ו'בא יבא ברנה' להענות לקול קריאתנו... ויזכה גלל זה להיות 'נושא אלומותיו', אלומות של ברכה ושפע טובה לשנה החדשה...".
הגאון רבי אהרן קוטלר (תרנ"ב-תשכ"ג), מתלמידי ה"סבא מסלבודקה" ומה"עילויים" המפורסמים בעולם הישיבות [עוד בהיותו בחור התבטא עליו ה"אור שמח", כי הוא עתיד להיות רבי עקיבא אייגר של הדור הבא]. חתנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר. כיהן כר"מ וראש ישיבה בישיבת סלוצק. בתקופת מלחמת העולם הראשונה ברח עם התלמידים לפולין והקים את הישיבה בעיר קלצק. היה מראשי הישיבות המקורבים לרבי חיים עוזר גרודז'נסקי ול"חפץ חיים". ממייסדי "ועד הישיבות" וחבר "מועצת גדולי התורה" בליטא. בתקופת השואה הגיע לארה"ב והקים את הישיבה הגדולה בעיירה לייקווד שבניו-ג'רזי (ישיבה ששינתה את פני עולם הישיבות בארה"ב, בהעברת הלהט והמסירות המוחלטת ללימוד התורה, כדרך ישיבות ליטא). מראשי מועצת גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך העצמאי בא"י".
[1] דף (כתוב משני צדיו), נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי נייר דבק. בלאי וקרעים בשוליים ובקפלי הנייר.
קטגוריה
מכתבים