מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב הגאון רבי יהודה ליב פיין אב"ד סלונים - אמשטרדם, תרפ"ט

פתיחה: $300
לא נמכר
מכתב ארוך (2 עמודים) בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יהודה ליב פיין אב"ד סלונים. אמ"ד [=אמשטרדם], [שבט] תרפ"ט [1929].
הרב פיין, שנסע אז להולנד על מנת להציל את הישיבה בסלונים ממצבה הכלכלי הקשה, כותב באכזבה על השבוע השלישי לשליחותו - "והתקוות הגדולות אשר קיויתי על המקום הזה היה לי למפח נפש... ואני מקוה כי סוף סוף תבא הישועה...". בהמשך הוא מתאר את מצבה הקשה של הישיבה בסלונים: "... כי שלש מאות בחורים ובהם ת"ח גדולי תורה סובלים חרפת רעב ר"ל, וכבר חלו מהם על טהיפוס ר"ל, והרופאים הכירו שהוא טהיפוס של רעב ר"ל. המקום יראה בעני עמו ותורתו הקדושה וירחם ויוציא למרחב רגלינו...".
רבי יהודה ליב פיין מברך את הנמען הנדיב ומספר תוך כדי כך, כי ישיבת סלונים עתיקת-יומין ומתקיימת כבר כמה מאות שנים: ". ..ובזכות ישיבתינו הקדושה העומדת זה שלש מאות שנה מימות הגאון בעל חלקת מחוקק שהיה ר"מ בה, כנזכר בחלקת מחוקק סי' י"ז, יתברך גם כ"ת וביתו וכל הנלוים עליו, כברכת ידידו ומכבדו יהודא ליב פיין הרב אב"ד דק"ק סלאנים".
הגאון רבי יהודה ליב פיין (תרל"א-תש"א), מגדולי גאוני דורו. נולד בווילקומיר ולמד בישיבות איישישוק וסלבודקה, והיה תלמידם המובהק של רבי איצל'ה מפוניבז' ו"הגדול ממינסק". כיהן ברבנות מגיל צעיר בכמה עיירות בליטא. בשנת תרס"ו עלה לכהן ברבנות אושמינה, על מקום רבי מרדכי מאושמינה שעבר לכהן ברבנות סלונים, ולאחר מלחמת העולם הראשונה עלה לכהן על מקומו ברבנות העיר סלונים. היה אחד ממנהיגי יהדות פולין התורנית באותן השנים. חבר "מועצת גדולי התורה", סגן נשיא "אגודת הרבנים" בפולין, חבר נשיאות "ועד הישיבות" ו"ועד החינוך המאוחד" בפולין. נודע בפקחותו הרבה כ"חכימא דיהודאי". היה מומחה יחיד בדיני ממונות סבוכים ונקרא על ידי גדולי דורו לבוררויות שונות. היה גם נואם בחסד עליון והשתתפותו במעמדות שונים לא נשכחה מלב רואיו גם לאחר שנים רבות. נרצח בשואה, כשהלך במסירות נפש אל המפקדים הגרמנים, להתחנן על סבלות עמו ישראל ולנסות להצילם.
כבר בעת כהונתו באושמינה הקים הרב פיין ישיבה חשובה, בה הרצה את שיעוריו הגאוניים. כשעבר לסלונים התמנה לעמוד בנשיאות הישיבה המקומית שעמדה באותן שנים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שבתי יגל (לימים, רבה של רמת גן, ומייסד ישיבת סלונים בארץ ישראל). רבי יהודה ליב פיין נטל אחריות על החזקת הישיבה, שסבלה מקשיים כלכליים, בתקופה הקשה של יהדות פולין שבין שתי מלחמות העולם. לשם כך טרח הרב הישיש ונסע להולנד כדי להציל את הישיבה, ובמכתב שלפנינו מתאר הרב את אכזבתו מכך שלא הצליח בשליחותו זו.
דף כפול (2 עמ' כתובים, כ-30 שורות בכתב ידו). 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים קלים. קמטים וסימני קיפול.
מכתבים
מכתבים