מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מסכת ראש השנה - בפורמט קטן - סלאוויטא, תקפ"א

פתיחה: $400
נמכר ב: $2,500
כולל עמלת קונה
תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, עם פירוש רש"י ותוספות, רא"ש ופירוש המשניות להרמב"ם, חידושי הלכות למהרש"א והגהות רבי ישעיה ברלין. סלאוויטא, דפוס רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא, [תקפ"א 1821].
מהדורה בפורמט מוקטן (לדרכים), כל שני עמודים מהווים עמוד אחד של מהדורות התלמוד הרגילות. המהרש"א נדפס בשולי העמודים. שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה.
בפורמט זה נדפסו באותן שנים מספר מסכתות בודדות ולא סט שלם של התלמוד.
[69], עד-פח דף. 21.5 ס"מ. נייר תכלכל. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בלאי. קרעים וסימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי נייר. קרע חסר גדול בתחתית דף השער, עם פגיעה קלה בפרט השנה, משוקם במילוי נייר. חותמות. כריכה חדשה.
קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטומיר