מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספר קצות החושן, שני החלקים של המהדורה הראשונה - לבוב, תקמ"ח-תקנ"ו

פתיחה: $700
נמכר ב: $3,250
כולל עמלת קונה
ספר קצות החושן, על שולחן ערוך חושן משפט, מאת הגאון רבי אריה ליב הכהן הלר. חלק ראשון - לבוב, דפוס הרבנית יהודית רוזאניס, [תקמ"ח 1788]; חלק שני - לבוב, ללא שם מדפיס, [תקנ"ו] 1795. מהדורה ראשונה. שני כרכים.
בסוף הכרך הראשון "קונטרס הספקות" לאחי המחבר הגאון רבי יהודה הכהן (בעל "תרומת הכרי").
ספר קצות החושן הוא אחד מספרי היסוד של הלמדנות התורנית, ובמשך יותר ממאתיים שנה נחשב למורה הדרך העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים.
רישומי בעלות, ביניהם: "זה הספר קניתי... מעזבון המנוח הרבני המופל' מו"ה אהרן הכ"מ... יו' ג' פ' מטות התקס"ה, הק' מרדכי מכונה גומפריכט שפיץ"; "...שייך להתורני המופלג מו"ה יעקב טיכלער נ"י, זה כתב ידי הק' יצחק פרייר[?]"; " Ungwar Herschl Sückler - ". הגהה בדף פז/1 בחלק הראשון.
שני כרכים. חלק ראשון: [2], קכט; טו דף. חלק שני: [2], סד, סז-קיא, [3] דף. 32.5-33.5 ס"מ. כרך ראשון במצב טוב-בינוני. כרך שני במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בכרך הראשון סימני עש עם פגיעות בטקסט. קרעים חסרים קטנים בדף השער של הכרך הראשון, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכות חדשות.
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)
דפוסים מוקדמים - שנות הת' והת"ק (המאות ה 17- וה-18)