מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מסכתות ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינים, תמיד ומידות - דפוס רבי משה שפירא - סלאוויטא, תקפ"א

פתיחה: $300
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה
מסכתות ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינים, תמיד ומידות מן תלמוד בבלי. סלאוויטא, דפוס רבי משה שפירא, תקפ"א [1821]. כרך אחד. שערים נפרדים למסכתות ערכין, תמורה, כריתות ומעילה.
במקור יצא לאור כרך זה יחד עם מסכת בכורות. העותק שלפנינו אינו מכיל את מסכת בכורות, והוא פותח במסכת ערכין. בשני הדפים האחרונים תרשימי "צורות השייכים לפירוש הרמב"ם במסכת מדות" ו"צורת בית המקדש השני".
לז; לה; ל; מב, [2] דף. 33.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. דף השער הראשון מנותק. קרעים בשולי דף השער הראשון ובמספר דפים נוספים. רישומים וחותמת. כריכה ישנה ומנותקת, עם סימני עש.
קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטומיר