מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

שטר תנאים – לאירוסי רבי חיים קניבסקי – ירושלים, אייר תשי"א

פתיחה: $50,000
הערכה: $80,000 - $100,000
לא נמכר
שטר "תנאים" בכתב-יד, לאירוסי מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, עם הרבנית בת שבע, בתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. ירושלים, אייר שנת "הגאולה תבוא במהרה" [תשי"א 1951].
חתימות עדים: " אהרן בהגר"ר שליט"א כ"ץ" [רבי אהרן כ"ץ, בנו של רבי ראובן כ"ץ אב"ד וראש ישיבת פתח תקוה – בה למד החתן]; "יצחק בהרב ר' פנחס ברוכסון" [רבי יצחק ברוכסון משגיח ישיבת לומז'ה בפתח תקוה, לשעבר מראשי ישיבת "אור ישראל" בסלבודקה-קובנה]. ה"ערב" מצד החתן היה דודו הגאון רבי מאיר קרליץ וה"ערב" מצד הכלה היה דודה הגאון רבי שמואל אהרן יודלביץ.
שידוכיו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי (תרפ"ח-תשפ"ב), עם הרבנית מרת בת שבע קניבסקי (תרצ"ב-תשע"ב), בתו הבכורה של הרב אלישיב, נעשו בעצת דודו ה"חזון איש", שאמר שהיא באמת "בת תלמיד חכם" הראויה לו.
לימים סיפר הגרי"ש אלישיב כי כשנסע בשעתו אל ה"חזון איש" להתייעץ על עניין השידוך המוצע, הפליג ה"חזון איש" מאד בשבח החתן המיועד, ואף התבטא כי ר' חיים עתיד להיות גאון מפורסם בבקיאותו כמו הגאון הרוגוצ'ובר. כאשר סיפר זאת הגרי"ש אלישיב לאחר עשרות שנים, הוסיף ואמר כי באותו זמן נראו לו דברי מרן החזון איש כגוזמה של שבחים הנאמרים בעת שידוך, אך כיום אנו רואים – אמר הגרי"ש – שמילה אחת מדברי החזון איש לא שבה ריקם.
יש לציין כי אביו של ר' חיים – ה"סטייפלר" – העריץ מאד את גדלותו של מחותנו הגרי"ש אלישיב, והיה מפנה אליו שאלות הלכתיות והזכרת שמות לתפלה ולברכה, ואף היה שולח אנשים להתברך מפי כלתו הרבנית בת שבע קניבסקי, שכן היא בתם של קדושים. לימים נתפרסם כוחה הגדול, ורבים נושעו מתפילותיה וברכותיה. אלפי נשים צבאו על פתחה של הרבנית בת שבע, לקבל ממנה עידוד, עצה ותושיה.
[1] דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז