מכירה 86 - חלק א': פריטים נדירים ומיוחדים

רזיאל המלאך – העותק האישי של "המשגיח" רבי יחזקאל לוינשטיין

פתיחה: $2,000
הערכה: $3,000 - $5,000
לא נמכר
ספר רזיאל המלאך – "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך" – עניני קבלה, שמות קדושים. "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה, ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו...". לבוב, דפוס S. L. Kugel, Lewin & Comp., [תרכ"ה] 1865.
העותק האישי של "המשגיח" רבי יחזקאל לוינשטיין. בדף השער ובדף המגן הקדמי חותמות רבות שלו: "יחזקאל לוינשטיין – ישיבת מיר – מנהל רוחני"; "יחזקאל לוינשטין – ישיבת פוניבז' – מנהל רוחני".
הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין (תרמ"ה-תשל"ד), מגדולי תנועת המוסר. תלמיד ישיבת קלם. מנהל רוחני בישיבת מיר בפולין, שנחאי וירושלים. לאחר פטירת הרב דסלר נתמנה למנהל רוחני של ישיבת פוניבז' בבני ברק. איש קדוש וצדיק, נודע בדבקותו באלוקים ובפרישותו מהנאות העוה"ז (מעולם לא ראוהו נשען בגבו על משענת הכיסא, ועוד הנהגות מופלאות כיו"ב). ברכותיו ותפילותיו עשו פרי ורבים נושעו בברכותיו. במסע ההצלה של ישיבת מיר לווילנא ולמזרח הרחוק בזמן השואה, ראו תלמידיו באופן מוחשי כי החלטותיו וברכותיו היו מחוץ לדרך הטבע, עפ"י גילויים שמימיים. היה בקיא בתורת הקבלה, אולם בשיחותיו ברבים הקפיד לדבר רק בעניני מוסר וחיזוק האמונה, עד שרבים סברו שאין לו יד בתורת הנסתר. משיחותיו נדפסו הספרים: "אור יחזקאל", "אמרי יחזקאל", "עבודת יחזקאל", ועוד.
[33] דף. 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וסימני עש, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם במילוי והדבקת נייר. כריכה ישנה, בלויה ופגומה.
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז