אוסף גדול של כרוזים מודפסים – קהילת טורונטו – כשרות, רבנות, פולמוס ועניינים שונים – טורונטו, המחצית הראשונה של המאה ה-20

פתיחה: $6,000
הערכה: $10,000 - $15,000
נמכר ב: $7,500
כולל עמלת קונה
אוסף גדול של כרוזים מודפסים בענייני כשרות, רבנות, חיזוק הדת, צדקה, ועניינים נוספים של הקהילה היהודית בקנדה. [טורונטו, המחצית הראשונה של המאה ה-20]. יידיש.
אוסף בן עשרות כרוזים נדירים הכולל מידע רב, שרובו אינו ידוע ממקור אחר, על התארגנות הקהילות היהודיות ומערכות הכשרות בעיר טורונטו ובמדינת קנדה, ועל הפולמוס סביב כשרות הבשר, בו היו מעורבים רבני טורונטו ומוסדות שונים בעיר.
רוב הכרוזים הם משנות התר"פ-תר"צ (1920-1940), ועוסקים בענייני שחיטת הבשר ומערכות הכשרות. רבים מהם כרוזי פולמוס שהתפרסמו בזמן המאבק בין ארגוני הכשרות וארגוני הרבנים השונים בעיר טורונטו, שהתחרו זה בזה. בעיר היו שני ארגוני כשרות: "קהילת טורונטו" (גוף שהוקם בשנת תרפ"ג לפקח על עניני כשרות הבשר בעיר) ו"ועד העיר טאראנטא" (הוקם בראשית שנות התר"צ והיה חותם "הועד", "ועד העיר", "ועד הכשרות", "קאמיטע פון שטאדט"). כפי העולה מן הכרוזים, בעיר היו גם כמה ועדי רבנים, החתומים על הכרוזים בשמות שונים: "ועד הרבנים טאראנטא" או "ועד הרבנים און די קהלה אָף טאראנטא"; "כנסת הרבנים – דפה טאראנטא"; "רבנים דפה טאראנטא"; "משרד הרבנים". אחד הכרוזים המצדד בכשרות "כנסת הרבנים", חתום: "אגודת קהלות ישראל טאראנטא" (כנראה קשור לארגון ה"קהילה").
האוסף כולל:
• כרוזים רבים בענייני כשרות: קריאות לאסיפות בעניינים אלו, מחירי ומיסי שחיטה ומוצרי בשר, הוקעת מוכרי טריפות ונבילות ועוד. • כרוזים הקוראים לחיזוק שמירת הדת וההלכה. • קריאה להעסקת יהודים ולא גויים. • כרוז נגד ספר "זכרון" של הרב י"ל גרויברט, בטענה כי הספר משמיץ את היהודים הפולניים. • מכתב מודפס מאת רבי שלום אליעזר רוגוזין, נגד ארגון "סנטרל רליף" (Central Relief). [ברוקלין, שנות התר"פ בקירוב]. • בקשת עזרה ליתומי פולין. • שני דפים גדולים מקופלים, המכילים רשימות של המוסדות היהודיים בטורונטו ושמות נציגיהם, לצורך בחירת ראשי "קהילת טורונטו". אחת הרשימות היא משנת 1932, והשניה ממערכת בחירות אחרת בשנות ה-30 בקירוב. • עלון "אגודת שומרי הדת", מס' 10 (ניסן תשי"א 1951), עם עדכונים שונים בענייני כשרות. • "יזכור" – ליום השנה השמיני למרד גטו וורשה (1951). • ועוד כרוזים בנושאים שונים.
88 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. רובם על נייר יבש ושביר. חלקם פגומים, עם קרעים וקרעים חסרים.
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז
כתבי יד, מכתבים וחתימות – חכמי אשכנז