מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות והפטרות - כרך בפורמט קטן - אמשטרדם, תקי"ד-תקט"ז - כריכת עור מקורית

פתיחה: $500
לא נמכר
חמישה חומשי תורה, חמש מגילות והפטרות, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י. אמשטרדם, [תקי"ד-תקט"ז 1754-1756]. דפוס האחים יוסף, יעקב ואברהם בני שלמה פרופס. פורמט קטן.
דפי שער נפרדים לספרים במדבר ודברים, לחמש מגילות, ולהפטרות.
רפ; [1], רפב-תמה, [2]; [1], תמו-תצא; [1] דף ריק, נה דף. הדף האחרון חסר. אחד הקונטרסים (דפים תט-תכ) נכרך במהופך. 12.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דפים ראשונים במצב בינוני. מרבית הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים. כתמים כהים ובלאי רב בדפים הראשונים. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. סימני עש עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר בדף השער, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים (חלקן חסרות לגמרי). כריכת עור מקורית, עם פגמים וסימני עש.
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים