מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות והפטרות - אמשטרדם, תק"ו-תק"ז - כריכת שריון צב, עם אבזמי כסף ושדרת כסף ועליה שם בעלים

פתיחה: $400
נמכר ב: $2,500
כולל עמלת קונה
חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, [תק"ו-תק"ז 1746-1747]. דפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן.
כריכת שריון צב, עם אבזמי כסף לסגירה, ושדרת כסף, עליה מובלט שם בעלים: "רבקה אשת כהר"ר משה".
דף שער נפרד להפטרות. ההפטרות כמנהג האשכנזים והספרדים.
בדפי הבטנה הקדמית רישום תפילה שאומרים "בשבת כשמברכין החדש", ורישום בעלות באנגלית משנת 1879.
עט, צ-קו, צז-קמב, [2]; נב דף. 13 ס"מ בקירוב. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט בחלק מהדפים. נייר פורזץ צבעוני. כריכת שריון צב, עם אבזמי כסף ושדרת כסף.
באותן השנים נדפסה בידי אותו מדפיס מהדורה מקבילה, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י.
תנ"ך ותהילים
תנ"ך ותהילים