מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $200     $340 11     $300     לא נמכר 21     $300     $1,300 31     $500     לא נמכר
2     $200     $550 12     $700     $1,900 22     $500     $500 32     $3,000     $22,000
3     $300     $440 13     $300     $300 23     $400     $400 33     $1,500     $1,800
4     $200     $420 14     $300     $300 24     $500     $1,600 34     $1,000     $4,200
5     $400     $1,100 15     $300     $320 25     $300     $700 35     $1,000     $1,100
6     $300     $600 16     $400     $650 26     $300     $300 36     $500     $500
7     $300     $320 17     $300     $1,100 27     $300     $700 37     $800     $1,200
8     $500     $950 18     $500     $700 28     $1,200     לא נמכר 38     $1,000     לא נמכר
9     $300     $480 19     $500     $500 29     $300     לא נמכר 39     $1,500     $2,400
10     $300     $550 20     $500     $500 30     $300     לא נמכר 40     $1,000     $1,200