מכירה 83 - חלק א' - פריטים נדירים ומיוחדים

ספר דברי חיים (צאנז) – מונקאטש, תרל"ח – העותק של הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר

פתיחה: $2,000
הערכה: $5,000 - $8,000
נמכר ב: $15,000
כולל עמלת קונה
ספר דברי חיים, מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם אב"ד צאנז - חלק שני, דרשות על המועדים וחידושים על מסכת בבא מציעא, מונקאטש, תרל"ח 1877. מהדורה ראשונה, בהוצאת "בני המחבר".
כרוך עם: ספר "נפש דוד" על התורה – "מכתב לדוד", חידושים ופלפולים, מאת רבי דוד טעביל אב"ד ליסא. פשמישל, [תרל"ח] 1878. מהדורה ראשונה.
בשער ספר דברי חיים ובדף שאחריו חותמות בעלות של הצדיק מקרעסטיר: רבי "י שעי' ב"ר משה ז"ל – שהי' משמש בקודש אצל הרה"ק מליסקא זי"ע"; "י שעי' בר"ם ז"ל – שהי' משמש בקודש אל הרב הצדיק מליסקא זיע, מקריסטוער" [ליד החותמת השניה רישום בכתב יד: "ישע"; יתכן וזה קיצור השם "ישעיה"].
חתימה נוספת בראש השער הנ"ל: "הק' יצחק קאהן, מושב בעחרוב אשר סמוך לזבאראב". רישומים בכתב יד מעבר לעמוד השער.
הצדיק הקדוש רבי ישעיה שטיינר מקרעסטיר (תרי"ב-תרפ"ב), תלמידו וממשיך דרכו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא בעל "אך פרי תבואה". בגיל שלוש התייתם מאביו רבי משה, ומגיל 12 התגדל כבן בביתו של רבו הקדוש מליסקא. דבק בחסידות ונסע אל רבי חיים הלברשטאם מצאנז ואל רבי מרדכי מנדבורנה, אולם עיקר שימושו היה אצל רבי צבי הירש מליסקא והוא קיבל על עצמו להיות שמשו של רבי צבי הירש [גם בתקופת אדמו"רותו כאשר המונים מכל רחבי הונגריה נסעו אליו היה חותם: "...שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא"]. גדולי האדמו"רים בדורו העריצוהו, בהם האדמו"ר רבי חיים מצאנז והאדמו"ר רבי יששכר דוב המהרי"ד מבעלז [שאמר עליו כי "מפתח של פרנסה" נמצא אצל רבי ישעיה מקרעסטיר]. עשה צדקות לאלפים ורבבות. קיים בהידור ובגופו מצוות הכנסת אורחים, והיה עמוד החסד והתפילה בדורו. מכל רחבי הונגריה נהרו לחצרו המוני יהודים (ואף שאינם יהודים) לשאול בעצתו. נודע לרבים כפועל ישועות וככותב קמיעות. עד היום הזה יש שתולין את תמונת פני-קדשו כסגולה להינצל מעכברים, משום מעשה שהיה, כמסופר בספר תולדותיו, "מֵי באר ישעיהו".
ספרי "דברי חיים" על התורה ועל המועדים, ועל מסכת בבא מציעא – נדפסו לאחר פטירת המחבר. בהקדמת החיבור כותבים הבנים על אביהם המחבר הקדוש ועל יום פטירתו: "...נודע ומפורסם... רוב קדושתו וצדקתו, אשר הקדיש כל ימיו לתורה ועבודה בדבקות ויראה גדולה במסירת נפש ממש, מנעוריו עד... אשר ראו עינינו ביום פטירתו... כי קידש עצמו כשרפי מעלה ביחודים והתלהבות גדול, לא פסק רגע עד אשר דבקה נפשו באור עליון...". בני המחבר מוסיפים לספר על כך שאביהם, בעל ה"דברי חיים", למד מסכת בבא מציעא "בעיון רב בחבורת תלמידים גדולי תורה, יותר מעשרים שנה, וחידש חידושים נפלאים...". בנוסף, הם כותבים על חידושי התורה של אביהם, שנכתבו על דרך הנגלה והנסתר: "שמענו מפיו הקדוש שגם בפלפול ההלכות לא אמר שום דבר רק אשר יוצדק חידוש זה גם לפי הקבלה ליחודים". בסיום ההקדמה כותבים בני המחבר על צוואת אביהם להדפיס את הספרים הללו: "...ואנחנו בני אבינו המחבר הקדוש אדמו"ר זצללה"ה השתדלנו בהדפסת זה החיבור, כי כן ציוה עלינו קודם פטירתו, להדפיסו ולהוציאו לאור בקרוב, וזכות אאמו"ר בעהמ"ח הקדוש יגן עלינו ועל כל בני ישראל, שיתרומם קרן התורה והיראה, ושיושפע לנו שפע ברכה והצלחה, ולכל אחינו בני ישראל".
ספר דברי חיים: [2], עב; מח דף. ספר נפש דוד: [4], לו, יא דף (חסר דף אחרון). 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים. מספר קרעים, עם פגיעה קלה בטקסט. בספר נפש דוד – קרע חסר בדף השער, קרעים וחיתוך דפים עם פגיעה בטקסט. כריכה ישנה.
קטגוריה
כתבי יד ומכתבים – גדולי החסידות