מכירת חב"ד מיוחדת לרגל היום הקדוש והבהיר "ח"י אלול"

פריטי לבוש של הרבנית שטערנא שרה שניאורסון, אשת האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש – עם אישור חתום בידי נכדתה הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $1,000
לא נמכר

שני פריטי לבוש מהמלתחה של הרבנית שטערנא שרה שניאורסון, אשת האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש:
מעיל קטיפה ארוך וכובע רחב תיתורה (עשוי קטיפה ומעוטר בנוצות יען).
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי נכדתה הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של בנה האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... כובע ובגד שלבשה סבתי שטערנא שרה". האישור מתוארך – 17 בספטמבר 1989.


הרבנית שטערנא שרה שניאורסון, אשת חבר להאדמו"ר הרש"ב ואמו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש. נולדה בשנת תר"כ לאביה האדמו"ר יוסף יצחק מאוורוטש בן הצמח צדק ולאמה בתו של רבי יעקב ישראל מטשרקס חתנו של האדמו"ר האמצעי. בשנת תרכ"ה נערכו אירוסיה עם הרש"ב בביתו של הסבא הצמח צדק (החתן והכלה היו כבני חמש); נישואי הזוג נערכו לאחר כעשר שנים – בשנת תרל"ה. עמדה לצד בעלה וסייעה לו בענייני הכלל. פעלה רבות לטובת ישיבת "תומכי תמימים" ואף יסדה בשנת תרס"ט אגודת נשים עולמית לתמיכה בתלמידי ה"חדרים" בליובאוויטש. בשנת ת"ש נמלטה מוורשה הכבושה לארה"ב יחד עם בנה יחידה האדמו"ר הריי"ץ. הסתלקה בי"ג שבט תש"ב ומנוחתה כבוד בניו יורק. על שמה נוסדה רשת בתי הספר לבנות "בית שרה".
מצב בינוני. קרעים ובלאי (בלאי רב בכובע).

חב"ד
חב"ד