מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $5,000     לא נמכר 11     $500     לא נמכר 21     $400     לא נמכר 31     $1,000     לא נמכר
2     $5,000     לא נמכר 12     $500     לא נמכר 22     $200     לא נמכר 32     $400     לא נמכר
3     $5,000     לא נמכר 13     $5,000     לא נמכר 23     $300     לא נמכר 33     $500     לא נמכר
4     $5,000     לא נמכר 14     $1,000     לא נמכר 24     $400     לא נמכר 34     $1,000     לא נמכר
5     $5,000     לא נמכר 15     $1,000     לא נמכר 25     $1,000     לא נמכר 35     $1,000     לא נמכר
6     $2,000     לא נמכר 16     $1,000     לא נמכר 26     $1,000     לא נמכר 36     $4,000     לא נמכר
7     $500     לא נמכר 17     $2,000     לא נמכר 27     $1,000     לא נמכר 37     $500     לא נמכר
8     $1,000     לא נמכר 18     $400     לא נמכר 28     $750     לא נמכר 38     $500     לא נמכר
9     $1,000     לא נמכר 19     $400     לא נמכר 29     $750     לא נמכר 39     $500     לא נמכר
10     $1,000     לא נמכר 20     $400     לא נמכר 30     $800     לא נמכר 40     $500     לא נמכר