צלחת כסף שהעניק האדמו"ר הריי"ץ במתנה לבתו הרבנית חנה גורארי' עם שובו מארה"ב בתר"צ – עם אישור חתום בידי הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $1,000
לא נמכר

צלחת כסף שקיבלה הרבנית חנה גורארי' מאביה רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, עם שובו מביקורו בארה"ב בשנת תר"צ.
כסף סטרלינג (חתום בגב בחותמת יצרן S. Kirk and Son). במרכז הצלחת חרוטה האות G - האות הראשונה בשם המשפחה גורארי'.
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... צלחת כסף של חברת S. Kirk & Son. היא עשויה מכסף סטרלינג. אבי קנה אותה בעת ביקורו בארצות הברית בשנת 1929-1930. לבקשתו, נחרטה עליה האות G ["ג"] - שם המשפחה שלנו [גורארי' – שם המשפחה של בתו הרבנית חנה ובעלה הרב שמריהו]. הוא העניק לי אותה עם שובו לאירופה". האישור מתוארך – 5 בנובמבר 1989.
מצורפת קופסת עץ גדולה, שכנראה שימשה אף היא את הרבנית חנה (הקופסה נמסרה יחד עם הצלחת, אך איננה מוזכרת באישור שלפנינו).


כשנתיים לאחר שחרורו מהכלא הסובייטי וקביעת מקום מגוריו בעיר ריגה ערך האדמו"ר הריי"ץ מסע לארה"ב. הריי"ץ הגיע לארה"ב ביום ד', י"ג אלול תרפ"ט, מלווה בחתנו הרב שמריהו גורארי' (הרש"ג), דודו הרב משה הורנשטיין (חתן המהר"ש) והרה"ח מרדכי דובין (חסיד חב"ד שהיה מהעסקנים היהודיים הבולטים באירופה, ציר בית הנבחרים הלטבי ומהגורמים המרכזיים שהביאו לשחרורו של הריי"ץ ממאסרו וליציאתו מרוסיה). המסע נמשך קרוב לשנה (אלול תרפ"ט-תמוז תר"צ), ומטרתו הייתה לגייס את דעת הקהל לטובת יהודי רוסיה ולעודד ולחזק את היהדות בארה"ב: "לעשות בדק הבית של בית תפארתנו להרים קרן החסידים והחסידות"
עיקר מושבו של הריי"ץ בעת ביקורו בארה"ב היה בביתו שבשכונת קראון הייטס בניו-יורק, אך הוא ערך נסיעות אל ערים ומדינות שונות ברחבי ארה"ב (פילדלפיה, בולטימור, וושינגטון, שיקגו, דטרויט, בוסטון, ועוד). בכל מקום בו שהה, פעל למען חיזוק היהדות וביצורה וערך תעמולה עבור שמירת שבת, הנחת תפילין וקביעת שיעורי תורה וחסידות. הוא ייסד אגודות חסידי חב"ד ואגודות נשים שעניינן טהרת המשפחה. בשבתות היה מתוועד ומוסר דברי חסידות ובימי חול היה עורך אספות שונות ומקבל אנשים ליחידות. לקראת תום ביקורו נפגש הריי"ץ עם נשיא ארה"ב הרברט הובר, והודה לו על חופש הדת שניתן ליהודי ארה"ב ועל הסיוע שממשלתו מעניקה ליהודי העולם. הריי"ץ סיים את ביקורו בארה"ב ביום ה', כ"א תמוז תר"צ. הוא הפליג מנמל ניו-יורק באנייה "ברמן" (SS Bremen) והגיע לברלין בכ"ז תמוז. לאחר שהות של מספר שבועות בעיירת המרפא מרינבד, חזר הריי"ץ באמצע אלול תר"צ למקום מושבו בעיר ריגה.
על פי האישור המצורף, קנה האדמו"ר הריי"ץ את צלחת הכסף שלפנינו בעת ביקורו בארה"ב והעניק אותה במתנה לבתו חנה עם שובו למקום מושבו שבריגה באלול תר"צ.


קוטר: 26 ס"מ בקירוב. מצב טוב.

חב"ד
חב"ד