מטרייה מהודרת של האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש – עם אישור חתום בידי נינתו הרבנית חנה גורארי'

פתיחה: $5,000
לא נמכר

מטרייה של רבי שמואל שניאורסון – האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש.

מטריית משי זהובה, בעלת ידית מתקפלת, עשויה עצם ועץ, עם חבק מתכת (מעוטר בדגמים צמחיים וציפורים).
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי נינתו הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה [...] את המטרייה [...] של הרבי המהר"ש – אב-סבי. על פי מה שסיפר לי אבי [הריי"ץ], במהלך אחת מנסיעותיו לפריז ירד גשם חזק מאוד במשך כמה ימים והמהר"ש רכש את המטרייה המהודרת הזו. בצרפת היא כונתה Ombrelle marquise'' [...] אבי סיפר לי סיפורים רבים כיצד נהג המהר"ש בדרך של 'עשירות' ("עשירות'דיק"). מטרייה זו [...] מהווה דוגמה לכך". האישור מתוארך – 17 בספטמבר 1989.


האדמו"ר המהר"ש, הרבי הרביעי בשושלת חב"ד, היה הראשון מבין אדמו"רי חב"ד אשר ביקר בצרפת. נסיעתו הראשונה הייתה בשנת תרכ"ח, בהיותו בן ל"ד שנים – כדי "להתראות עם עסקני הכלל" ("היום יום", הקדמת "שלשלת היחס"). בשנים תר"ל-תרמ"א ערך המהר"ש מספר נסיעות נוספות לצרפת, הן כדי לבקר במקומות מרפא ולדרוש ברופאים והן כדי לעסוק בצרכי הכלל (מפורסם במיוחד המעשה שהתרחש בעת שהתאכסן המהר"ש במלון "אלכסנדר" בפריז ופעל להחזרת אברך יהודי בתשובה). על פי האישור המצורף, רכש האדמו"ר המהר"ש את המטרייה המהודרת שלפנינו באחד מביקוריו בפריז.
האדמו"ר המהר"ש התנהג כידוע בעשירות גדולה. בספר התולדות למהר"ש (עמ' 38) מסופר על מרכבתו המפוארת: "בימים ההם לא הי' עדיין מסילת ברזל בכל מקום, וקנה הרבי המהר"ש עגלת סוסים מיוחדת לעשות בה נסיעותיו. העגלה היתה רתומה לארבעה סוסים, ועלתה כמה מאות רובל. על הקירות מבפנים הי' פרוש בד משי, ובתוך העגלה היו מטה ושולחן, מקום לספרים וכתבים...". ברשימותיו של הרבי מליובאוויטש (חוברת קמ, עמ' 284) מתוארים דירתו ורהיטיו היקרים: "עוד בימי הצ"צ דר אדמו"ר מהר"ש נ"ע ברחבות, וגם היו בדירתו רהיטים יפים". ובמקום אחר מספר הרבי: "פעם בא חסיד להצ"צ ורצה לתת לו במתנה רהיטים יקרים כו', וענה לו הצ"צ שהוא אינו צריך לזה... אבל הוסיף מיד שיתנם לבנו... המהר"ש... הסיבה לזה, שכדי לפעול כן בעולם – שהעולם יהי' באופן ד'לכתחילה אריבער'" (תורת מנחם, תשמ"ז - חלק ג, עמ' 97). באחת משיחותיו מביא הרבי בשם סביו, רבי מאיר שלמה ינובסקי רבה של ניקולייב, שהיה "יושב" אצל האדמו"ר המהר"ש בליובאוויטש [לאחר נישואיהם נהגו האברכים לנסוע לליובאוויטש לשהות במחיצת הרבי תקופה מסוימת. אלו היו מכונים בשם "יושבים" - "זיצערס"], ובשובו לביתו סיפר על אופן הנהגתו של המהר"ש: "בהתרחבות גדולה ובעשירות, ובכלי זהב – קופסת טבק מזהב, ועוד קופסה מסוג נוסף. שאל אותו א' השומעים... איך יתכן שנשיא בישראל ומורם מעם יתעסק בענינים גשמיים וחומריים? – וענה לו זקני 'פעטאך' [שוטה]! וכי בשביל מי נברא הזהב, בשבילי ובשבילך? הרי הזהב נברא מלכתחילה לצדיקים" (תורת מנחם, כרך טו, עמ' 322-323).


אורך: 53 ס"מ (עם ידית פתוחה). מצב בינוני-גרוע. יריעת המשי קרועה, מוכתמת ובלויה. פגמים בידית.

חב"ד
חב"ד