מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – אלול תש"ט – אל המחנך הרה"ח אבא לוין מכפר חב"ד

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, חתום בחתימת ידו. ברוקלין, ניו יורק, ערב ראש השנה תש"ט [1949].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, חתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק", ובתוספת מילים בכתב-ידו.

נשלח אל הרה"ח ר' אבא לוין בכפר חב"ד. במכתבו מברך האדמו"ר: "לקראת השנה החדשה... הנני בזה לברך אותו ואת ב"ב [בני ביתו] יחיו בברכת בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
בסוף המכתב, לאחר "הדו"ש ומברכם", הוסיף האדמו"ר את המילים "בגו"ר [בגשמיות וברוחניות]" בכתב-יד קדשו.


[1] דף, נייר מכתבים רשמי.19 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. סימני קיפול. כתמי חלודה.

חב"ד
חב"ד