מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – אלול תש"ד – נשלח אל חסידי חב"ד בארץ הקודש

פתיחה: $500
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, חתום בחתימת ידו. ברוקלין, ניו יורק, כ"ד אלול תש"ד [1944].
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".
במכתבו מברך האדמו"ר: "לקראת השנה החדשה... הנני בזה לברך את ידידינו אנ"ש אשר באה"ק תובב"א, אותם ואת ביתם, את זרעם ואת זרע זרעם, בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".


[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 13X14 ס"מ בקירוב. נייר דק. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים.

חב"ד
חב"ד