מכירה 71 - אוסף הרב פרופ' דניאל שפרבר

כתב-יד – פיוטים לשלושה רגלים ואזהרות – מכנאס, תרס"ו – שערים מאוירים

פתיחה: $400
נמכר ב: $1,250
כולל עמלת קונה
כתב-יד, פיוטים לשלושה רגלים, חג הפסח, חג הסוכות וחג השבועות, ואזהרות לחג השבועות. מכנאס (מרוקו), תרס"ו [1906].
שני שערים מאוירים. שער אחד בראש כתב-היד ושער שני לחלק ה"אזהרות". הפיוטים כמנהג יהודי מרוקו. "אזהרות" מאת רבי דוד בן חסין, זקנו של סופר כתב-היד שחתם את שמו בשני השערים: "הצעיר יהושע בן חסין נין ונכד להרב המחבר זצוקלה"ה ותהי גמר העתקתו בחדש סיון המוב"ת [=המוכתר בכתר תורה] ש' עיניך תראינה ירושלים לפ"ק, פה מכנאסא"; "נכתבו על ידי הצעיר יהושע בן חסין נין ונכד להרב המחבר זצוק"ל בחדש ניסן המלוב"ן [=המלומד בנסים] כאן שנה היא שנת התרס"ו לפ"ק".
[2], א-יז, כה-מב; ח דף (חסרים דפים יח-כד). 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש במספר דפים. מספר קרעים בדף השער הראשון, עם פגיעות קלות במסגרת השער. קרע בשוליים הפנימיים של דף השער השני. כריכה חדשה.
כתבי–יד וספרי קודש
כתבי–יד וספרי קודש