שאל על פריט זה

פריט 8

כתב-יד – פיוטים לשלושה רגלים ואזהרות – מכנאס, תרס"ו – שערים מאוירים

כתב-יד, פיוטים לשלושה רגלים, חג הפסח, חג הסוכות וחג השבועות, ואזהרות לחג השבועות. מכנאס (מרוקו), תרס"ו [1906].
שני שערים מאוירים. שער אחד בראש כתב-היד ושער שני לחלק ה"אזהרות". הפיוטים כמנהג יהודי מרוקו. "אזהרות" מאת רבי דוד בן חסין, זקנו של סופר כתב-היד שחתם את שמו בשני השערים: "הצעיר יהושע בן חסין נין ונכד להרב המחבר זצוקלה"ה ותהי גמר העתקתו בחדש סיון המוב"ת [=המוכתר בכתר תורה] ש' עיניך תראינה ירושלים לפ"ק, פה מכנאסא"; "נכתבו על ידי הצעיר יהושע בן חסין נין ונכד להרב המחבר זצוק"ל בחדש ניסן המלוב"ן [=המלומד בנסים] כאן שנה היא שנת התרס"ו לפ"ק".
[2], א-יז, כה-מב; ח דף (חסרים דפים יח-כד). 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש במספר דפים. מספר קרעים בדף השער הראשון, עם פגיעות קלות במסגרת השער. קרע בשוליים הפנימיים של דף השער השני. כריכה חדשה.