מחיר סגירה

מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $1,500     $3,200 11     $1,000     לא נמכר 21     $300     $1,100 31     $300     $380
2     $300     $500 12     $500     $1,900 22     $1,500     $2,200 32     $400     $1,700
3     $800     $1,100 13     $1,000     לא נמכר 23     $400     $500 33     $400     $440
4     $300     $380 14     $1,000     $3,200 24     $500     לא נמכר 34     $400     $550
5     $1,500     $1,900 15     $800     $3,400 25     $400     לא נמכר 35     $400     $1,200
6     $300     $750 16     $1,000     $1,900 26     $500     לא נמכר 36     $500     $8,500
7     $500     $900 17     $1,000     $3,000 27     $300     $850 37     $400     $1,200
8     $400     $1,000 18     $800     $1,400 28     $300     $320 38     $800     $3,200
9     $300     $1,700 19     $300     $650 29     $200     $400 39     $1,000     $11,000
10     $300     $420 20     $1,000     לא נמכר 30     $300     $650 40     $400     $1,100