מכירה 44 - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

חתימת הרה"ק רבי מאיר מקאלושין על ספר בית אפרים

פתיחה: $1,000
לא נמכר
שו"ת בית אפרים, חלק אורח חיים, וחלק חושן משפט. מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. ווארשא, תרמ"ד 1883.
חותמות רבות של האדמו"ר "הרב מאיר שלום ראבינאוויטש". בשער חלק אורח חיים חתימת יד-קדשו: "מאיר שלום מגארוולין". ורישומי בעלות "לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (זצללה"ה) מקאלישין ומלפנים בפאריסאוו וגארוולין (זי"ע אמן)", בכת"י וחתימות בנו האדמו"ר רבי "שמואל מרדכי" מפאליניץ.
האדמו"ר הקדוש רבי מאיר שלום רבינוביץ מקאלושין (נפטר תרס"ג 1903), נכד "היהודי הקדוש". בן האדמו"ר רבי יהושע אשר רבינוביץ מפאריסוב, וחתן-אחיו רבי יעקב צבי מפאריסוב. תלמיד רבי יצחק מנשכיז ורבי יחזקאל שרגא משיניווא. כיהן כרב בפאריסוב, גראוולין וקאלושין. משנת תרמ"ט כיהן גם כאדמו"ר ואלפי חסידים נסעו אליו. נתפרסם בעיקר במופתים ובראיית נסתרות ב"רוח הקודש". (הוא עצמו היה מספר על גלויים נפלאים שנתגלו לו עוד בימי בחרותו). מחבר "נהר שלום" על התורה. תולדותיו והנהגותיו נדפסו בספר דרך צדיקים, פיעטרקוב, תרע"ב.
בנו האדמו"ר רבי שמואל מרדכי רבינוביץ (נפטר תרצ"ט 1939), מילא את מקום אביו הקדוש באדמו"רות בעיר קאלושין, ולאחר תקופה הקימו חסידיו את בית-מדרשו בעיר פאליניץ.
שני כרכים: ה, קטז דף; [1], ד,קט דף. 30 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, בלאי וקרעים. כתמים וסימני שימוש. כריכות חדשות.
חסידות - כתבי יד והגהות, חתימות והקדשות
חסידות - כתבי יד והגהות, חתימות והקדשות