מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $5,000     $5,000 11     $250     $700 21     $250     לא נמכר 31     $300     לא נמכר
2     $250     $280 12     $1,800     $1,800 22     $1,000     לא נמכר 32     $500     לא נמכר
3     $250     $480 13     $700     לא נמכר 23     $250     לא נמכר 33     $250     $250
4     $300     $360 14     $800     לא נמכר 24     $250     $250 34     $500     לא נמכר
5     $250     לא נמכר 15     $15,000     לא נמכר 25     $250     $420 35     $400     $700
6     $400     $750 16     $600     לא נמכר 26     $250     $280 36     $250     לא נמכר
7     $500     $2,000 17     $250     לא נמכר 27     $300     לא נמכר 37     $250     $400
8     $400     $550 18     $1,000     לא נמכר 28     $250     לא נמכר 38     $250     $250
9     $300     $300 19     $500     לא נמכר 29     $600     לא נמכר 39     $300     $320
10     $250     לא נמכר 20     $250     לא נמכר 30     $300     לא נמכר 40     $600     $600