מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

שלושה מסמכים עם חתימות מפקד האצ"ל דוד רזיאל

פתיחה: $1,500
נמכר ב: $1,875
כולל עמלת קונה
1. חתימתו של דוד רזיאל בכתב-יד על גבי שני צדדים של המחאה מ"בנק קדם לקרדיט בע"מ ירושלים". ההמחאה על סך שלש לירות ארץ ישראליות ו-480 מא"י. 5 בנובמבר 1937. בנוסף לרזיאל חתום ח. ש. הלוי. 16X8.5 ס"מ, מצב טוב. חותמות. נייר מצהיב. 2. טופס פרטים אישיים של דוד רזיאל, עם חתימתו, מהיותו בן 16 וחצי שנים, [1926]. "אני הח"מ... מבקש לקבלני בתור חבר להתאחדות עולמית של צעירים עברים". פרטיו נרשמו בכתב יד, בעיפרון. בסעיף "החברים המכירים אותו" ציין רזיאל את שמותיהם של שמעון מייזל ומ. הלוי. 22.5X19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרוע בתחתית. 3. חתימת דוד רזיאל על רשימה שמית בכתב יד. רשימה שמית על נייר משובץ, של מוזמנים ל"אספה הכללית" שהתקיימה ביום 9 ביולי 1927 ב"קלוב התירות" (אלנבי 113). חתימתו של רזיאל מופיעה לצד חתימותיהם של מוזמנים אחרים. 21X27 ס"מ, מצב בינוני. סימני קיפול, קמטים, כתמים וכתמי דיו. 4-8. חמישה מכתבים המהווים אישורי אותנטיות לחתימתו של דוד רזיאל על ההמחאה הנ"ל (ראה סעיף 1). מכתבים מאת: אסתר רזיאל (אחותו של דוד רזיאל), שלמה הלוי (בנו של דוד רזיאל) מרדכי ציפורי (יו"ר ברית חיילי אצ"ל), יוסף אחימאיר (מנהל לשכת ראש הממשלה שמיר) ומנחם בגין (מכתב מודפס, חתום בחתימת ידו). דוד רזיאל (1910 וילנה - 1941 עיראק), הידוע בכינוי "האלוף בן-ענת", היה מפקד האצ"ל הרביעי. רזיאל עלה לארץ עם משפחתו כשהיה בן שלוש, אך בשל נתינותה הרוסית גורשה המשפחה ונדדה שמונה שנים עד שחזרה לארץ בשנית. רזיאל סיים את לימודי התיכון ב"תחכמוני", שם לימד אביו, והמשיך בלימודים בישיבת מרכז הרב בירושלים. בנוסף, למד באוניברסיטה העברית. מאורעות תרפ"ט (1929) השאירו בו רושם עז, שיש ללחום על מנת להשיג את גאולת ישראל, ובעקבות כך הצטרף למייסדי האצ"ל שפרשו מן ההגנה. רזיאל התנגד לעקרון ה"הבלגה" והוביל את לוחמיו להתקפות מאורגנות על הערבים ונגד הבריטים. נוכח המאורעות באירופה בתחילת מלחמת העולם השניה הודיע רזיאל על הפוגה ביחס השלילי לבריטים על מנת להלחם בנאצים. ב-1941 נשלח רזיאל מטעם הבריטים לעיראק על מנת לדכא שם מרד אנטי בריטי. הוא יצא בראש יחידת קומנדו בת ארבעה אנשים. רזיאל נהרג בניסיון כיבוש של העיר פלוג'ה מהפצצה ממטוס גרמני. רזיאל נטמן בעיראק בבית עלמין צבאי, על ידי הבריטים. עצמותיו הועלו לארץ ב-1955 והוא נקבר בהר הרצל. יום מותו נקבע על ידי מנחם בגין כיום התייחדות עם כל חללי האצ"ל. לאחר מותו של רזיאל הוענקה לו דרגת אלוף בצה"ל. הרב צבי יהודה קוק, מי שהיה החברותא שלו ולימים ראש ישיבת מרכז הרב, ספד לו והשווה את דמותו לדמותו של דוד המלך, בשילוב של עדינות רוחנית עם נחישות מלחמתית. על שמו נקרא היישוב רמת רזיאל שבהרי ירושלים, אותו הקימו יוצאי בית"ר והאצ"ל.
פריטים נדירים ומיוחדים
פריטים נדירים ומיוחדים