מכירה 42 - פריטים נדירים ומיוחדים

דף המלצה גדול - הכשרת דיינים מבני תימן ועדות המזרח - עם חתימות ה"בבא סאלי", רבי יחזקאל סרנא, רבי מרדכי שרעבי, רבי שלמה זלמן אויערבאך, הרב עובדיה יוסף, ועוד

פתיחה: $1,500
נמכר ב: $5,500
כולל עמלת קונה
כתב-יד, קריאה לתמיכה בבית המדרש "נצח ישראל" בירושלים, המכשיר רבנים ודיינים מבני תימן ועדות המזרח, שבראשותו עומד הרב עובדיה יוסף "הרב הראשי לתל אביב וחבר ביה"ד הרבני העליון". [ירושלים, תשכ"ט 1969]. כתיבת סת"ם על גליון נייר גדול ועבה. נכתב ככל הנראה בסוף שנת תשכ"ט, אז כבר נתמנה הרב עובדיה לרב ראשי בתל אביב (בחודש תמוז), זמן קצר קודם פטירת רבי יחזקאל סרנא [החתום כאן] בחודש אלול של אותה שנה. בסוף ההמלצה חתימה וחותמת ראש בית המדרש הרב עובדיה יוסף, עם חותמתו הישנה "מלפנים ראב"ד במצרים", ואחריה חתימות רבנים רבות, ביניהן חתימת ה"בבא סאלי" בכתב-יד קדשו - "ע"ה ישראל אביחצירא ס"ט", וחתימות הרבנים: רבי איסר יהודה אונטרמן - הרב הראשי לישראל, רבי יחזקאל סרנא - ראש ישיבת חברון, רבי משה חברוני - ר"מ בישיבת חברון, רבי שלמה זלמן אויערבאך - ראש ישיבת קול תורה, רבי מרדכי שרעבי - ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום", רבי יצחק אבוחצירא - "בבא חאקי" [אחיו של ה"בבא סאלי"], רבי אליהו פרדס - הרב הראשי לירושלים, רבי שלום יצחק הלוי - זקן רבני תימן, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבי סלמן חוגי עבודי - חבר בית הדין הרבני הגדול, רבי שלמה יוסף זווין - חבר מועצת הרבנות הראשית, רבי יוסף יעקב צובירי - רב העדה התימנית בתל אביב, ורבי ראובן נדאף - רב בחולון. 70 ס"מ. מצב טוב, כתמים וסימני קיפול.
פריטים נדירים ומיוחדים
פריטים נדירים ומיוחדים