מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר קדושת לוי (לרבי לוי יצחק מברדיטשוב) – הרובשוב, תקע"ח

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה

ספר קדושת לוי, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב. הרובשוב, דפוס מנחם מענדל פינקל-שטיין, משה ציקור ושאול משה גאלד-שטיין, [תקע"ח 1818]. מהדורה שלישית עם הפירוש על התורה, נדפסה על פי המהדורה הראשונה שנדפסה בברדיטשוב ע"י בני המחבר.
בדף השער חתימה של "יוסף יצחק ספרא סת"ם", ובכתיבה שונה: "שייך לאדוני אבי מורי ה"ה התורני והרבני המופלג כש"ת מו"ה יוסף יצחק נ"י ויזרח".


[1], טו; עח; כז דף. טו דף של ההשמטות והליקוטים נכרכו בתחילת הספר במקום בסופו. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים חסרים קלים, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש, עם פגיעות קלות בדף השער ובטקסט (משוקמים בחלקם במילוי נייר). בכמה מקומות חיתוך הדפים על גבול הטקסט. חתימות וחותמות. כריכת עור חדשה.

ספרי חסידות
ספרי חסידות