מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר אותיות דר' יצחק – זולקווא, תקס"א – מהדורה ראשונה

פתיחה: $300
נמכר ב: $750
כולל עמלת קונה

ספר אותיות דר' יצחק, חיבור קבלי על סדר אותיות א-ב, מאת רבי יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ. זולקווא, דפוס מרדכי רבין שטיין, [תקס"א 1801]. מהדורה ראשונה.
בין ההסכמות שבראש הספר – הסכמת הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב. המחבר רבי יצחק אייזיק הלוי (תצ"ה-תקמ"ג), מקובל וצדיק נסתר, מן הל"ו צדיקים בדורו של הבעש"ט, ומרבותיו של רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה". שימש כשו"ב ומלמד בכפר זורוביץ, והבעש"ט היה נוסע להמתיק סוד עמו. מחבר הספרים "רזא מהימנא" (לבוב, תקנ"א) "אותיות דרבי יצחק" (זולקווא, תקס"א) ו"יסוד יצחק" (זולקווא, תק"ע).
כרוך בסופו עם: ספר לקוטי אברהם, לקוטים שונים בענייני אמונה ועבודת ה', מאת רבי אברהם משווערזענץ. [וורשא, תר"ה 1844 – עותק חסר שער].
רישומים בכתב-יד בדף המגן הקדמי, ורישום בדף האחורי: "שייך להרב הגדול ר' יהושע במ"ה דוד"; "שייך להרב הגדול ר' יהשוע[!] במ"ר דוד מ' יעֶלאָן ועתה ב' טאלשען".


ספר אותיות דר' יצחק: [4], לו, יב דף. ספר לקוטי אברהם: ב-ז, ז-ל, סא-סב דף (חסר דף השער, דפים כה-ל נכרכו שלא כסדרם). 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות בחלקה התחתון של מסגרת השער, בכותרות הדפים ובטקסט. חותמות (חותמת צנזורה גדולה בחלקו העליון של דף השער). כריכת עור חדשה.

ספרי חסידות
ספרי חסידות