מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר כתר שם טוב, חלק ראשון – תורת הבעש"ט – מהדורה ראשונה – זולקווא, תקנ"ד

פתיחה: $800
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה

ספר כתר שם טוב, חלק ראשון, "והם כל דברי קדשו של הקדוש והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט זלה"ה" – ליקוטים מתורת הבעל שם טוב, בעריכת רבי אהרן הכהן מזליחוב ואפטא. זולקווא, דפוס יהודא ליב מאיר הפער ומרדכי רבין שטיין, [תקנ"ד 1794]. מהדורה ראשונה.
חלקו הראשון של ספר "כתר שם טוב" – ספר הליקוטים הנודע מתורתו של הבעש"ט. בספר מובאים דברי הבעש"ט שלוקטו מספרי תלמידיו, רבי יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש. ספר זה הוא מספרי הליקוטים הראשונים שנדפסו מתורתו של הבעש"ט. הספר יצא לאור בשני חלקים בזולקווא, תקנ"ד-תקנ"ה.
בראש הספר הסכמות מאת האדמו"רים רבי מנחם מנדל מליסקא, רבי שלמה מקרלין ורבי אברהם משה מפשוורסק. לאחר מכן נדפסה "צוואה מהבעש"ט". בדף הבא נדפסה אגרת הבעש"ט ששלח לארץ ישראל, לגיסו רבי גרשון מקיטוב.
מחבר הספר, הצדיק רבי אהרן הכהן מזליחוב ואפטא (אנצ' לחסידות א', עמ' קנז), חיבר כמה ספרים נפוצים בספרות החסידית. בין ספריו: ספר "אור הגנוז לצדיקים" וסדור "תפלה ישרה – כתר נהורא". תלמידו של רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל. החליף את רבי לוי יצחק מברדיטשוב כאב"ד זליחוב ולאחר מכן שימש כרבה של בילגוריי. בשנת תקס"ג החל לכהן כאב"ד אפטא, לצדו של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל, בעל ה"אוהב ישראל".


[30] דף. 17.5 ס"מ. מצב כללי בינוני, דף שער ומספר דפים נוספים במצב בינוני-גרוע. כתמים, בהם כתמים כהים. בלאי. קרעים, בהם קרעים חסרים גדולים בדף השער ובדפים רבים נוספים, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים במילוי נייר (עם השלמות של הטקסט החסר בצילום). פגמים וסימני שפשוף בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט. סימני עש מעטים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה חדשה.


ממהדורה זו יצאו כמה וריאנטים עם שינויים טיפוגרפיים קלים והבדלי נוסח בדף השער [ראה מפעל הביבליוגרפיה, רשומה מס' 139450].

ספרי חסידות
ספרי חסידות